Βάση αναφορών

Ο αμελής νεαρός μοναχός

Στην Ι.Μ. Κασταμονίτου, επί Φιλαρέτου ήταν ένας νεαρός μοναχός που δεν κατέβαινε στην Ακολουθία από αμέλεια  και παρέλειπε όλα τα πνευματικά του καθήκοντα.'Ο ευλαβέστατος 'Ηγούμενος, Παπα - Φιλάρετος, τού έκανε κατ' έπανάληψιν παρατηρήσεις καί τόν νουθετοϋσε, άλλ' έκείνος καί πάλι άδιαφορουσε γιά...
Περισσότερα >>

Ήξερε το ακριβες ποαό των χρημάτων

Στά τελευταϊα του πιά ο Παπα - Φιλάρετος είχε ωριμάσει πνευματικά καί γνώριζε όχι μόνο τίς καρδιές καί τούς λογισμούς τών άνθρώπων, άλλά άκόμη καί στίς τσέπες τί είχαν! Μιά μέρα είχε περάσει άπό τήν Μονή Κωνσταμονίτου ένας Κληρικός, νά πάρη τήν εύχή τού Γέροντα καί νά τόν συμβουλευτή. "Ηθελε νά μ...
Περισσότερα >>

Login

Η εγγραφή ενός νέου χρήστη στην ιστοσελιδα μας είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει την δυνατότητα καταχώρισης αναφοράς.
Μπορείτε και έσεις να καταχωρίσετε κάποιο "παράξενο" φαινόμενο που έχετε δεί ή έχετε ακούσει.