Στο κέντρο του χωριού υπήρχε ένα στοιχειώμενο σπίτι . Λέγεται πως όλες οι οικογένειες που έμεναν σε αυτό ξεκληρίστηκαν. Τελευταίος κατοίκησε ο γεροξυλάς Μούκιος μαζί με τη γυναίκα του και τα δώδεκα παιδιά του. Ένα από τα παιδιά του πέθανε, άλλο σκοτώθηκε και ένα άλλο αυτοκτόνησε. Ύστερα από τον τ...