Τα τελευταία σχόλια στο paranormap.netΗ πάκτωση των κόμβων της ανώτατης στάθμης των τοιχωμάτων μιας κατασκευής με το έδαφος χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας εκτρέπει τις ανοδικές αδρανειακές εντάσεις της ροπής ανατροπής μεταφέροντας αυτές ελεύθερα απευθείας από το δώμα μέσα στο έδαφος αποτρέποντας καθαυτόν τον τρόπο τις μετατοπίσεις της στροφής τους υπεύθυνες για όλες τις αναπτυσσόμενες εντάσεις πάνω στον κορμό των φερόντων στοιχείων που προκαλούν ανελαστικές παραμορφώσεις κάμψης και αστοχίες σε έναν μεγάλο σεισμό.


Στην αναφορά Η μάχη με τον διάβολο Ο χρήστης Aragorn είπε:

Την ώρα που έφευγε η ψυχή του γερο-Αυγουστίνου το πρόσωπό του άστραψε τρεις φορές σύμφωνα με τα λεγόμενα του μοναχού που τον γεροκομούσε.

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Οράματα πριν το τέλος Ο χρήστης Aragorn είπε:

Ο πατέρας Παίσιος είχε και την μεταθανάτια επίσκεψη του παπα-Τύχων ακριβώς μετά 3 χρόνια από τον θάνατό του :

Τώρα πιά o Γέροντας θά μάς έπισκέπτεται έκείνος άπό τόν Οϋρανό καί θά μάς βοηθάη περισσότερο. "Αλλωστε, τό είχε υποσχεθή ο ϊδιος: «'Εγώ θά έρχωμαι κάθε χρόνο νά σέ βλέπω». Πέρασαν τρία χρόνια ολόκληρα, χωρίς νά μού παρουσιασθή, καί αύτό μέ έβαλε σέ λογισμούς: «μήπως έσφαλα σέ κάτι;» Μετά άπό τρία χρόνια μού έκανε τήν πρώτη του έπίσκεψη. 'Εάν έννοούσε δ Γέροντας ότι τό "...κάθε χρόνο" θά άρχιζε μετά άπό τά τρία χρόνια, αύτό μέ παρηγορεϊ, γιατί έτσι δέν ήμουν έγώ αίτία σ' αύτό τό θέμα. 'Η πρώτη λοιπόν φορά ήταν στ{ς 10 Σεπτεμβρίού 1971, βράδυ, μετά τό μεσονύκτιο. 'Ενώ έλεγα τήν ευχή, βλέπω ξαφνικά τόν Γέροντα νά μπαίνη στό κελλί! Πετάχχτηκα καί τού έπιασα τά πόδια καί τά φιλούσα μέ ευλάβεια.  Δέν κατάλαβα όμως πώς ξεγαντζώθηκε άπό τά χέρια, μου καί, καθώς έφευγε, τόν είδα νά μπαίνη στό Ναό, και έξαφανίστηκε. Φυσικά, τά χάνει κανείς έκείνη τήν στιγμή ίόταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ούτε κα{ μπορεί να τα  έξηγήση αυτά μέ τήν λογική, γι' αύτό καί λέγονται θαύματα. "Αναψα άμέσως τό κερί, γιατί μόνο τό κανδήλι είχα αναμμένο, όταν συνέβη αύτό, γιά νά σημειώσω στό ημερολολόγιο τήν ήμέρα αϋτή πού μού είχε παρουσιασθή ο Γέροντας, γιά νά τό θυμάμαι. "Οταν είδα ότι ήταν ή ήμέρα που είχε κοιμηθή ο Γέροντας (10η Σεπτεμβρίου), πολύ λυπήθηκα καί έλέγχθηκα, πού μού πέρασε τελείως άπαρατηρητη έκείνη ή ήμέρα.

Γέροντος Παισίου, Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα, σελ. 37

Η δεύτερη επίσκεψη του παπα-Τύχων έγινε έξω από το κελί του Παίσιου στον πάτερ Ανδρέα

Είχε έρθει στό Κελλί μου, γιά νά τόν εξυπηρετήσω σέ κάτι πού ήθελε. Φυσικά, ούτε μέ γνώριζε ούτε καί έγώ τόν γνώριζα. Περίμενε λοιπόν έξω άπό τό Κελλί μου, κάτω άπό τήν ελιά, γιατί νόμιζε ότι άπουσιάζω. 'Εγώ ήμουν μέσα στό εργαστήρι καί δέν άκουγόμουνα, γιατί βερνίκωνα είκονάκια. "Οταν τελείωσα, έψαλα τό Αγιος ο θεός καί βγήκα έξω. Μόλις μέ είδε ο Πατήρ 'Ανδρέας, ξαφνιάστηκε καί μού διηγήθηκε μέ Θαυμασμό το έξής γεγονός: «'Ενώ περίμενα κάτω άπό τήν έλιά, είχαν κλείσει τά μάτια μου, άλλά τίς αϊσθήσεις μου τίς είχα. Βλέπω, λοιπόν, έναν Γέροντα νά βγαίνη άπό εκείνα τά δενδρολίβανα καί νά μού λέη: - Ποιόν περιμένεις; Καί έγώ τού άπήντησα: - Τόν Πατέρα Παϊσιο. 'Ο Γέροντας μού είπε: - 'Εδώ είναι, καί έδειχνε μέ τό δάκτυλο πρός το κελλί.
»'Εκείνη τήν στιγμή πού έδειχνε, άκουσα νά ψέλνης τό 'Αγιος ο θεός καί βγήκες έξω. Αυτός, Πάτερ Παϊσιε, Θά είναι κανένας "Αγιος, γιατί τούς καταλαβαίνω. "Εχω ίδεί καί άλλες φορές τέτοια!» Τότε τού διηγήθηκα μερικά γιά τόν Γέροντα καί το είπα ότι έκεί στά δενδρολίβανα είναι δ τάφος του. Είχα φυτέψει γύρω - γύρω δενδρολίβανα, τά όποία είχαν μεγαλώσει, καί δέν διακρινόταν δ τάφος, γιά νά μή πατιέται τό Λείψανό του, μιά πού μού έδωσε εντολή νά μή τού κάνω έκταφή.

Γέροντος Παισίου, Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα, σελ. 38

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap

 


Επίσης :

- Τα πουλιά της Κλιόντνα τρώνε τους καρπούς της ιερής μηλιάς
- Στο "Ταξίδι του Μπραν" το σύμβολο της θεάς του του Άλλου Κόσμου είναι ένα κλαδί μηλιάς, ασημένιο με άσπρους ανθούς.

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap

(Aragorn)


Παρακάτω παρουσιάζω ένα παράξενο ευρημα που έχει σχέση με τον τάφο του Αλέξανδρου.., στο Ιλινόις των ΗΠΑ.

 

https://4.bp.blogspot.com/-i-AMUSQfpC0/Wts1CegnBWI/AAAAAAAAO70/cSCAZT3PySUrkrjo_gRZA4y48v3imq9ZACLcBGAs/s1600/%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2595%25CE%259E%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A5%2B%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A6%25CE%259F%25CE%25A3%2B%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2582%2B%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%2591.jpg

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Τι πλοία ήταν αυτά; Ο χρήστης Aragorn είπε:

Ο Μανάναν ο θαλάσσιος θεός των Τουάθα Ντε Ντανάαν ήταν και μάγος ο οποίος έδινε βοήθεια στους Ντε Νταναάν. Μεταξύ άλλων είχε μια βάρκα που υπάκουε στις σκέψεις του ναύτη της.

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Ο εν Ελλάδι Αρχιερέας του Σατανά Ο χρήστης είπε:

Ο Φαντάρος και η Κοπέλα

Κάποτε ήταν ένα παιδί ο Χ. Ο οποίος υπηρετούσε την θητεία του στον ελληνικό στρατό σε ένα στρατόπεδο σε ένα νησί της Ελλάδας. Όπως και κάθε άλλος στρατεύσιμος δικαιούταν κάποιες εξόδους και άδειες. Έτσι λοιπόν σε μια έξοδό του γνώρισε μια κοπέλα και από τότε άρχισαν να κάνουν παρέα.

Έβγαιναν για αρκετό καιρό και είχαν γίνει πολύ καλοί φίλοι. Όποτε μπορούσε και έβγαινε ο Χ. Από το στρατόπεδο πήγαινε και την έπαιρνε από το σπίτι της όπου και έδιναν ραντεβού. Ένα βράδυ λοιπόν που είχαν βγει να απολαύσουν την βόλτα τους η κοπελιά άρχισε να κρυώνει οπότε ο Χ. Έβγαλε το μπουφάν του και της το έδωσε να το φορέσει για να ζεσταθεί. Αφού τελείωσε η βραδινή βόλτα ο Χ. μαζί με την κοπέλα επέστρεψαν στο σπίτι τους αφού ο Χ. την πήγε σπίτι της. Τη επόμενη μέρα ο Χ. διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει να πάρει το μπουφάν του.

Έτσι λοιπόν πήγε στο σπίτι της να ζητήσει το μπουφάν του γιατί το χρειαζόταν. Όταν χτύπησε το κουδούνι του άνοιξε μια κυρία οπότε και ο νεαρός ζήτησε να δει την κοπέλα και εξήγησε και τον λόγο της επίσκεψής του. Τότε η γυναίκα του είπε πως η κοπέλα που ζητούσε να δει είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια.

Ο Χ. έμεινε άναυδος και άρχισε να της εξιστορεί όλη την ιστορία με την γνωριμία με την κοπέλα. Τότε η γυναίκα του υπέδειξε σε ποιο νεκροταφείο και σε ποιο ακριβώς σημείο είναι θαμμένη η κοπέλα. Ο Χ. πήγε στο νεκροταφείο του χωριού και έψαξε να βρει το μνήμα της κοπέλας. Μετά από λίγη ώρα τον βρήκε και διαπίστωσε κάτι πραγματικά απίστευτο, η κοπέλα ήταν όντως θαμμένη εκεί και πάνω στην ταφόπλακα υπήρχε παρατημένο το μπουφάν του.

Μαυροφορεμένη του Έβρου
Το κατάλληλο σκηνικό για κάθε τρομακτική διήγηση συνηθίζεται να είναι ένα απομονωμένο μέρος, όπου κάποιος ανυποψίαστος άνθρωπος μένει μόνος του. Έτσι συμβαίνει και με την ιστορία ενός φαντάρου, ο οποίος με έναν ακόμη φίλο του φυλάνε σκοπιά στην «πινέζα του χάρτη». Κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο φεύγει για λίγο και ο φαντάρος που φυλάει τη σκοπιά μένει μόνος του.

Σε λίγο ακούει βήματα και μέσα στο σκοτάδι βλέπει να ξεπροβάλλει η φιγούρα μιας μαυροφορεμένης γριούλας με το πρόσωπό της καλυμμένο από μια μαύρη μαντήλα. Τρομαγμένος ο φαντάρος, τη ρωτάει τι θέλει αλλά εκείνη δεν αποκρίνεται. Αντιθέτως, συνεχίζει να πλησιάζει προς το μέρος του. Εκείνος της φωνάζει να μην προχωρήσει αλλά εκείνη επιμένει να πλησιάζει παρόλο που πλέον τον ακούει να οπλίζει.

Ξαφνικά η γιαγιά κοντοστέκεται, σηκώνει λίγο το κεφάλι της, τόσο ώστε να φαίνονται τα καταγάλανα τρομακτικά της μάτια και του λέει «Αυτό που έχεις στην δεξιά σου τσέπη, να ξέρεις… σε έσωσε». Μέχρι ο φαντάρος να καταλάβει τί γίνεται, εκείνη έχει γυρίσει την πλάτη της κι έχει εξαφανιστεί καθώς εκείνος βάζει το χέρι του στη δεξιά του τσέπη και πράγματι βρίσκει ψίχουλα από αντίδωρο.

Το κορίτσι με το πιάνο

Κάποτε σε μια γειτονιά της Αθήνας υπήρχε ένα αρχοντόσπιτο, αυτά τα παλιά με τους διώροφα κτίσματα με εσωτερικές σκάλες και με κήπο. Σε αυτό το σπίτι έμενε μια τριμελής οικογένεια. Ο άντρας δούλευε σε κάποια μικρή επιχείρηση, η γυναίκα του σπιτιού ασχολιόταν με τις δουλειές του σπιτιού ενώ το παιδί τους, ένα μικρό κοριτσάκι πήγαινε σχολείο. Το κοριτσάκι αυτό είχε σαν χόμπι τη μουσική και του άρεσε πολύ το πιάνο.

Έτσι λοιπόν οι γονείς του το έγραψαν σε ένα ωδείο και λίγο καιρό αργότερα του αγόρασαν και ένα πιάνο για να μπορεί να κάνει πρακτική εξάσκηση. Το μικρό κορίτσι καθόταν λοιπόν κάθε απόγευμα, αφού τελείωνε όλες τις άλλες του δουλειές, και έπαιζε πιάνο για αρκετές ώρες.

Αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν πάντα μια συγκεκριμένη ώρα (ας πούμε ότι η ώρα αυτή ήταν 6 το απόγευμα). Μια μέρα όμως η μητέρα του της είπε να κάνει κάποιες δουλειές γιατί εκείνη θα έφευγε. Το κοριτσάκι δεν έκανε τις δουλειές που του είχε πει η μητέρα του και άρχισε να παίζει πιάνο. Όταν γύρισε η μητέρα του το βρήκε να παίζει πιάνο και υπέθεσε ότι οι δουλειές που τις είχε αναθέσει είχαν γίνει.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συγκλονιστικός Αρζουμανίδης: Βγήκε στην αρένα με ποντιακή λύρια, πλάκωσε τον Τούρκο και αφιέρωσε τη νίκη στην γενοκτονία των Ποντίων! (video)

Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι το κοριτσάκι δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως έγινε έξω φρενών. Τότε άρχισε να μαλώνει το κορίτσι και ξέσπασε ένας μεγάλος καβγάς. Η μικρή έφυγε κλαίγοντας και άρχισε να ανεβαίνει την μεγάλη ξύλινη σκάλα μέχρι που την τράβηξε η μητέρα της.

Τότε το κοριτσάκι παραπάτησε και έπεσε από την σκάλα, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και πέθανε. Μετά από το συμβάν οι γονείς της άφησαν το σπίτι αυτό και μετακόμισαν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Το σπίτι αυτό ερήμωσε καθώς δεν είχε απομείνει τίποτα εκεί μέσα. Όμως όποιος περάσει έξω από αυτό το σπίτι αυτό μια συγκεκριμένη ώρα θα ακούσει το μικρό κορίτσι να παίζει πιάνο.

Μια περίεργη παρουσία

Ήταν κάποτε ένας κύριος Κ. ο οποίος οδηγούσε με το αμάξι του σε έναν επαρχιακό δρόμο σε ένα χωριό της Θεσσαλίας. Καθώς οδηγούσε αντίκρισε στην άκρη του δρόμου έναν ηλικιωμένο άτομο με μια μαγκούρα ο οποίο του έκανε νόημα να σταματήσει. Ο Κ. σταμάτησε στην άκρη και είδε τον γέροντα να πλησιάζει.

Άνοιξε το παράθυρο και τότε ο γέροντας του ζήτησε ένα τσιγάρο. Ο Κ. ανταποκρίθηκε θετικά στην επιθυμία του γέροντα, και έτσι άνοιξε το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα. Του έδωσε το τσιγάρο και μετά ο γέροντας του ζήτησε φωτιά για να ανάψει το τσιγάρο.

Τότε ο Κ. έσκυψε να πάρει να του δώσει και τον αναπτήρα. Αλλά μόλις σηκώθηκε ο γέροντας είχε εξαφανιστεί. Βγήκε από το αυτοκίνητο και έψαξε γύρω-γύρω να βρει τον γέροντα αλλά μάταια. Αυτό το περιστατικό είναι ένα από τα συνηθισμένα περιστατικά όπου εμφανίζεται ο φύλακας-άγγελος του καθένα μας για να μας προφυλάξει από κάποιο επερχόμενο κακό.

Η υπηρέτρια

Οδός Γιδογιάννου, αριθμός 13… Οι μακάβριες ιστορίες που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες την ερειπωμένη μονοκατοικία είναι γνωστές σε όλους τους κατοίκους της Άμφισσας. Το σπίτι βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, σχεδόν δίπλα στα σχολεία και σε απόσταση αναπνοής από τον πεζόδρομο που φιλοξενεί αρκετά πολυσύχναστα καφέ και μπαράκια.

Σύμφωνα με τους παλαιότερους, όλα ξεκίνησαν την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το σπίτι ανήκε σε κάποιον πολύ εύπορο ντόπιο που είχε συνάψει παράνομο ερωτικό δεσμό με μία από τις υπηρέτριες του.

Ένα «στιγμιαίο λάθος» (είχε ακουστεί βιασμός) και μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη οδήγησαν σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που έμελλε να στιγματίσει μια για πάντα το οίκημα. Φοβούμενος τη γενική κατακραυγή της μικρής κοινωνίας, ο πλούσιος ιδιοκτήτης οδήγησε τη νεαρή εγκυμονούσα σε ένα από τα υπόγεια του σπιτιού, όπου την κρέμασε! Προσπάθησε να κρατήσει καλά κρυμμένο το μυστικό, όμως… η αποθανούσα είχε άλλη γνώμη.

Έτσι ξεκίνησαν τα περίεργα περιστατικά που είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί στοιχειωμένη η μονοκατοικία. Ποια είναι αυτά; Κρατηθείτε: Άλλοι μιλούν για κραυγές που βγαίνουν από τα υπόγεια του σπιτιού κατά τη διάρκεια της νύχτας, άλλοι λένε για ένα κοριτσάκι που τριγυρνάει στα δωμάτια του σπιτιού, μερικοί υποστηρίζουν πως τα έπιπλα αλλάζουν θέση μόνα τους και ορισμένοι έχουν δει τη συσκευή του τηλεφώνου να χτυπάει χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα!

Μπορεί να ακούγονται τραβηγμένα (δεν υπάρχει αμφιβολία γιά αυτό…), όμως τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη του σπιτιού, αφού ουδείς δέχεται να μείνει πια εκεί, ενώ όσοι τολμηροί επιχείρησαν να σπάσουν την παράδοση και να το κατοικήσουν… έφυγαν τρέχοντας και μάλιστα νύχτα!

 

Το Πνεύμα των γραμμών του ΟΣΕ

Ο κίνδυνος είναι το βασικό συστατικό που κάνει και τον πιο ψύχραιμο ακροατή να σκιρτήσει από αγωνία. Στην ιστορία που ακολουθεί, οι σιδηροδρομικές γραμμές και φυσικά το σκοτάδι δίνουν το έναυσμα για να αποκτήσει η διήγηση το σασπένς και την κατάλληλη ατμόσφαιρα, η οποία καμιά φορά αρκεί για να υποβάλλει κάποιον, παρόλο που ουσιαστικά πρόκειται για ένα απλό συμβάν που θα συνέβαινε στον καθένα.

Είναι Φεβρουάριος, χιονίζει ελαφρώς κι ο Ευτύχιος επιστρέφει από νυχτερινή διασκέδαση στις 03.00 το πρωί. Ξαφνικά προσπαθώντας να περάσει τις γραμμές του τρένου στα Σεπόλια και καθώς οι ράγες γλιστράνε από την υγρασία, πέφτει με το μηχανάκι του.

Ξαφνικά, θα έλεγε κανείς κυριολεκτικά από το πουθενά, εμφανίζεται ένας παππούς γύρω στα 85-90 ντυμένος βαριά με παλτό, κασκόλ και καβουράκι στο κεφάλι. Πλησιάζει, σηκώνει (!) το μηχανάκι του Ευτύχιου και τον ρωτάει αν είναι καλά. «Καλά είμαι, καλά» του λέει σοκαρισμένος, καθώς ο παππούς σέρνει το μηχανάκι έξω από τις γραμμές στην άκρη του δρόμου ώστε ο Ευτύχιος να είναι ασφαλής. «Γεια σου και πρόσεχε» του λέει και μέχρι ο Ευτύχιος να σηκώσει το κεφάλι του, ο παππούς είχε εξαφανιστεί. Μισή ώρα έκανε βόλτες ο νεαρός στα στενά για να τον βρει και να τον ευχαριστήσει αλλά μάταια…


Έχει γούστο η νησίδα της αναφοράς να είναι ο Μικρός Ανθρωποφάγος, που θέλουν να γκριζάρουν οι Τούρκοι. Που πας ρε Ταγίπ. Θα σε φάει ο Αράπης και το λυκόσκυλο!

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Λέτε να βγει αληθινός ο Γκιόλβας; Ο χρήστης Aragorn είπε:

Έχουμε και αυτό :

https://www.pentapostagma.gr/2018/04/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84o-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1.html

Και άντε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρει ο επισκέπτης ήταν άνθρωποι του Θεού και ίσως να είχαν κάποια θεία αποκάλυψη. Ο Γκιόλβας όμως, αν βέβαια βγει αληθινός, που τό ήξερε;

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap

 


Στην αναφορά Ο εν Ελλάδι Αρχιερέας του Σατανά Ο χρήστης είπε:

Δεν μπορούσαμε ν' αναλάβουμε την ευθύνη έπρεπε πρώτα ο ίδιος να βρει τον εαυτό του, να ενταχθεί στην κοινωνία αγάπης του Χριστού και ύστερα να το κάνει με τη χάρη του Θεού, όχι χωρίς αυτή. Γι' αυτό προτιμήσαμε τη συνομιλία σε μαγνητόφωνο, την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια. Έγινε σε δύο συναντήσεις μας, κατά τα τέλη του Ιανουαρίου 1994. Παραθέτουμε αυτή τη συνομιλία χωρίς να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε την πραγματικότητα από τη φαντασία, το στοιχείο της οποίας δεν μπορούμε να αποκλείσουμε.

- Άρχισα να ασχολούμαι με την παραψυχολογία και τον πνευματισμό σε ηλικία 14 ετών, όταν έφυγα από το σπίτι μου.
- Γιατί έφυγες;
- Προβλήματα οικογενειακά, από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, αναγκάστηκα κι έφυγα κι ήλθα στην Αθήνα.
- Εδώ στην Αθήνα τι ζητούσες;
- Είπα ότι θα βρω κάτι καλύτερο. Προσπάθησα να βρω δουλειά, δεν βρήκα. Τα νεύρα μου αρχίσανε να σπάνε προσπάθησα με κάποιο τρόπο να γλιτώσω, δεν μπόρεσα.
- Πώς έμπλεξες με τους κύκλους του αποκρυφισμού;
- Στην αρχή ήμουνα στην Ομόνοια, εκεί γνώρισα κάποιους φίλους, από κει σιγά σιγά προχώρησα, μετά από διάφορα βιβλία, μυήθηκα...
- Μυήθηκες, πού;
- Ήταν τότε οι εωσφοριστές, πιστεύανε δηλαδή στο Διάβολο σαν ένα αντικείμενο Θεό, όχι ο Θεός πού καταδικάζει, απλά ο αδικημένος θεός.
- Και πώς σε πλησίασαν;
- Μου υποσχεθήκαν χρήματα, πλούτη, δόξα, να μην έχω ανάγκη από κανέναν. Σιγά σιγά, κέρδιζα κάτι από αυτά, άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει κέρδος εκεί πάνω. Πίστευσα και γω στο σατανισμό, ασχολήθηκα πιο πολύ τότε και από μόνος μου και με τη βοήθεια άλλων.
- Ήταν μεγάλη εκείνη η ομάδα;
-  Ήταν τότε γύρω στα 120 άτομα.
-  Νέοι;
- Νέοι. Νέοι και μεγάλης ηλικίας.
- Είχανε κάποιες διασυνδέσεις έξω από την Αθήνα;
- Από ότι ήξερα εγώ, όχι. Μόνο το μεγάλο κεφάλι ήτανε στην Αγγλία, στη μαύρη εκκλησία πού λένε. Με πείσανε, μπήκα σε κάποια οργάνωση. Στην αρχή σαν βοηθός, μετά σαν τελετάρχης, μετά σαν αρχιερέας. Αργότερα κατάλαβα πώς αν κάνω κάτι μόνος μου, και με βοηθήσανε και άτομα από εκεί μέσα, να κάνω δικιά μου (σατανιστική) εκκλησία, να μπορέσω να τραβήξω πιο πολύ κόσμο, να τραβήξω νεολαία με το μέρος μας, να πάρουμε δύναμη, να δυναμώσουμε, θα είχα πιο πολλά οφέλη, και πνευματικά, όπως λέγανε, και ηθικά και οικονομικά...
-  Πόσο καιρό έμεινες μαζί τους, μέχρι πού αποφάσισες να κάνεις δική σου ομάδα;
-  Ενάμιση χρόνο.
-  Μπήκες λοιπόν στην πρώτη ομάδα. Όμως ανεξαρτητοποιήθηκες διαφωνήσατε; τι ακριβώς συνέβη;
-  Όχι, απλά κατάλαβα ότι αυτό πού γινότανε δεν ήτανε σωστό και είδα ότι αρχίσανε τα καινούργια τα μέλη να παίρνουνε λάθος δρόμο, διαφορετικό από αυτόν πού είχα χαράξει εγώ τότε. Αποκόπηκα, γιατί με πλησίασε κάποιο από αυτά τα άτομα και μού είπε ότι, αν θέλω να πετύχω στη ζωή μου και να κάνω κάτι καινούργιο, έπρεπε να στρατολογήσω καινούργια μέλη. Και εφ' όσον είδανε πώς εγώ μπορούσα να το κάνω αυτό, είχα τη δύναμη να το κάνω, με βοηθήσανε τότε και οικονομικά και ψυχικά ας πούμε, μού δώσανε θάρρος, μού δώσανε τα πρώτα βήματα και τότε το έκανα, και ξεκίνησα μόνος μου και έφτασα τα 25 άτομα...
- Επομένως χώρισες ήσυχα από την πρώτη ομάδα;
- Όχι ακριβώς ήσυχα είχα το κυνήγι, το φόβο μήπως μού κάνουνε κάτι, άλλα είχα και τις πλάτες, είχα άτομα από κει μέσα δηλαδή, τα οποία ανάφερα προηγουμένως, πού με βοηθήσανε κι ήτανε αυτοί πού παίξανε το ρόλο του συμβιβαστή.
- Αυτή η ομάδα είχε κι ένα δικό της τελετουργικό ένα δικό της κανονισμό, τί διέφερε από την προηγούμενη;
- Διέφερε από τις προηγούμενες, διότι ήτανε πιο ήσυχη, δηλαδή δεν κάνανε τα πράγματα, δεν κάνανε δηλαδή ανθρωποθυσίες, ας το πούμε έτσι, δεν είχανε σκοπό ποτέ να κάνουνε ανθρωποθυσίες, θέλανε μόνο να χρησιμοποιηθούνε, νομίζανε δηλαδή, νομίζανε και νομίζουνε ακόμη ότι χρησιμοποιούν το Σατανά.Δεν είχανε κάνει ανθρωποθυσίες, κάνανε όμως θυσίες ζώων, πίνανε το ίδιο τους το αίμα, εξακολουθούσαν βέβαια να ζούνε, χωρίς να σκοτώνουνε ανθρώπους, άλλα πίνανε το ίδιο τους το αίμα, όπως κάναμε και μείς αργότερα στην καινούργια ομάδα.
-  Εσείς, τι τελετουργικό είχατε;
- Το τελετουργικό το δικό μας ήτανε καθαρά ας πούμε... κάναμε αυτά πού κάναμε, κάναμε σεξουαλική μαγεία, προσπαθούσαμε με κάποιες λειτουργίες, με κάποιες τελετές να δυναμώσουμε, ας πούμε, το πνευματικό μας επίπεδο, να γίνουμε πιο έξυπνοι, να πάρουμε δύναμη...
- Τί είδους τελετουργίες κάνατε;
- Οι τελετουργίες πού κάναμε εμείς ήτανε σεξουαλικές περισσότερο και από κει και πέρα επικλήσεις σε διάφορα πνεύματα, είτε κακά είτε σε άτομα, φίλους πού είχανε πεθάνει, θέλαμε δηλαδή να ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε σαν μία ομάδα ναι μεν σατανιστική, αλλά θέλαμε μετά να βγούμε στον κόσμο και να πούμε ότι εδώ είμαστε εμείς και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, δηλαδή θέλαμε να κάνουμε μία αδελφότητα, η οποία μέσα από τη μαύρη μαγεία να καταφέρει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Κάτι όμως πού δεν το πετύχαμε, δεν το καταφέραμε, γιατί αντί να υποτάξουμε εμείς το Σατανά, μας υπέταξε ό ίδιος ο Σατανάς. Νομίσαμε δηλαδή ότι θα τον κερδίσουμε εμείς.
- Εσύ ίδρυσες μια νέα ομάδα. Υπάρχει ακόμη;
- Εγώ έφυγα από αυτή την ομάδα πριν από πέντε χρόνια.
- Υπάρχει αυτή η ομάδα ακόμη;
- Αν υπάρχει, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν υπάρχει, θα έχουνε αλλάξει τοποθεσία, νομίζω ότι πολύ λίγα άτομα από τους παλιούς θα είναι εκεί, από αυτούς δηλαδή πού ήξερα εγώ τότε.

Εμπειρίες
Όπως αναφέρθηκε, ο Κώστας δεν δεχόταν εγκληματικές πράξεις στις τελετουργίες, όπως είναι οι ανθρωποθυσίες, ούτε συμμετείχε σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Όμως οι εμπειρίες του ήταν συγκλονιστικές και συνεχίζουν να τον τυραννούν. Γι' αυτό και πριν απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήσεις συγκλονιζόταν από ένα ισχυρό τρέμουλο. Ας δούμε όμως τί είπε στη συζήτηση μας:
- Κώστα, πες μου, ποιες ήτανε οι εμπειρίες σου μέσα στην σατανιστική ομάδα;
- Τότε πού ήμουνα εκεί ήτανε καλές (τρέμουλο) τώρα πού άρχισα να συνειδητοποιώ τί γίνεται, βλέπω ότι ήτανε πολύ κακές.
- Ποιες εμπειρίες ένιωθες τότε πώς είναι καλές και τώρα τις νιώθεις κακές.
- (Τρέμουλο). Γενικά για μας τότε ήτανε καλά το να έχουμε χρήματα, να πίνουμε, να γλεντάμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μη μας ελέγχει κανένας, να τους έχουμε εμείς...
- Τα χρήματα πού τα βρίσκατε;
- Μας δίνανε.
- Ποιοί σας δίνανε;
- Διάφορα άτομα από τα μεγάλα κεφάλια, από τα τότε μεγάλα κεφάλια.
- Μεγάλα κεφάλια, δηλαδή;
- Ανώτεροι στο βαθμό από μας.
- Ανώτεροι μέσα στην ιεραρχία. Που Βρίσκανε τα χρήματα;
- Δεν μιλάγανε γι' αυτό. Πολλοί απ' αυτούς είχανε χρήματα...
- Σας δίνανε χρήματα. Με ποιο αντάλλαγμα, τί τους δίνατε εσείς;
- (Τρέμουλο). Τότε κάναμε, βρίσκαμε γυναίκες, κοπέλες νεαρής ηλικίας και τις πηγαίναμε σ' αυτούς, κάνανε έρωτα και διάφορα τέτοια.
- Γινόντανε μαύρες λειτουργίες με θυσία της παρθενίας μιας κοπέλας, ή τί;
- Γινότανε. Αυτό ήταν πάνω σε σεξουαλική μαγεία- αυτό γινότανε και γίνεται και θα γίνεται, μέχρι να εξαλειφτούνε.
- Είπες πως θέλατε να βοηθήσετε, να έχετε και ηθικά οφέλη, επομένως το κίνητρο ήταν θετικό πήγαινες για κάτι καλό;
- Με τα λεγόμενα τους, ναι, πήγαινα για καλό, ότι θα περνώ ζωή χαρισάμενη, αλλά πνευματικά ήμουνα πάντα ένα ράκος, όπως είχα φθάση σε ένα σημείο να είμαι, παρ' ότι είχα φτιάξει δικιά μου εκκλησία κι ήμουνα εγώ αρχηγός, ήμουν ένα ράκος. Δεν έκανα πραγματικά αυτό πού ήθελα εγώ, δεν κέρδιζα αυτό πού ήθελα εγώ, κέρδιζα αυτό πού ήθελαν κάποιοι άλλοι.
- Κάποιοι άλλοι, ποιοί;
- Ανώτερα κεφάλια με πιο μεγαλύτερο βαθμό.
- Συγκεκριμένα;
- Συγκεκριμένα, πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι ήτανε σε κάποια μεγάλη οργάνωση, κεφάλια πού είναι και μέσα στο ίδιο το...
- Οργάνωση σατανιστική;
- Μιλάμε πάντα για σατανιστική.
- Στην ομάδα πού εντάχθηκες έπρεπε να υπογράψεις κανένα συμβόλαιο;
- Ακριβώς. Υπάρχουν δύο συμβόλαια. Ένα συμβόλαιο, το ότι παραδίδω την πίστη μου σ' αυτόν, και το συμβόλαιο της ψυχής.
- Είχες υπογράψει και τα δύο συμβόλαια;
- Ευτυχώς είχα υπογράψει το ένα συμβόλαιο. Ευτυχώς!
- Ναι, όταν υπέγραψες αυτό το χαρτί, ενώπιον τίνος το έκανες, ποιο πρόσωπο ήταν κοντά σου, τρόπον τινά εξουσιοδοτημένο από τον Σατανά;
- Ήταν ο αρχιερέας της μεγάλης μαύρης εκκλησίας (στην Αγγλία).
- Επομένως αυτό πού συνέβη εδώ, έχει άμεση σχέση μ' αυτό πού συμβαίνει στην Αγγλία;
- Ακριβώς, όπως είναι και η μασονική στοά. Δεν είναι καθαρά ελληνική, παίρνει γραμμές από αλλού...
- Όταν υπέγραψες αυτό το συμβόλαιο, τι σου ζητήθηκε, τι συνέπεια είχε στην πιο πέρα ζωή σου;
- Να πετάξω κάθε τι το χριστιανικό από πάνω μου, τη σκέψη, να αποστρέφομαι γενικά τους χριστιανούς, να νιώθω μίσος για τους χριστιανούς, ενώπιον Διαβόλου να εξευτελίσω τα ιερά και τα όσια, είτε εικόνες ήτανε, είτε βιβλία, είτε το σταυρό τον ίδιο! και ξευτελισμός της δικής μου ψυχής. Του σώματος δεν μπορώ να πω, δεν μού ζητήσανε δηλαδή κάτι τέτοιο. Ήθελαν να με προωθήσουνε για κάτι πιο πάνω. Αν γινότανε αυτό, θα χάνανε. Με κράτησαν 100% άνδρα ώστε να ελέγχω. Να έχω ξεκάθαρο μυαλό και να μπορώ να ελέγχω, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όχι.
- Δηλαδή τι συνέβη;
- Πάνω στον όρο της μύησης, πρέπει το άτομο αυτό να γίνει... να παραδώσει δηλαδή την ψυχή και το σώμα του στο Σατανά.
- Δηλαδή το σώμα του με ακόλαστες πράξεις;
- Ακριβώς. Τώρα για τα άτομα ας πούμε, για τους πιστούς εκεί πού προορίζονται για ανώτερα αξιώματα, δεν ζητάνε κάτι τέτοιο. Το μόνο πού ζητάνε είναι η παράδοση της ψυχής, του αίματος...
- Της ψυχής και του αίματος, με ποιόν τρόπο;
- Αποκλειστική πίστη στο Δαίμονα.
- Με την ομολογία;
- Ακριβώς, με την ομολογία.
- Εκεί οι τελετές είχαν ως στόχο από το ένα μέρος την άντληση δυνάμεως, από το άλλο μέρος όμως τον εξευτελισμό και τη γελοιοποίηση της χριστιανικής πίστεως, ή όχι;
- Μα ο σατανισμός εκεί πέρα στρέφεται. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια ρίχτηκε, μάλλον μπορώ να πω ριχτήκαμε, όπως ρίχτηκα και γώ τότε, στη δίωξη του χριστιανισμού. Μέχρι πριν από είκοσι χρόνια περίπου δεν είχαν κυνηγήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία, κυνηγούσανε την Εκκλησία αλλού. Εδώ και είκοσι χρόνια χτυπάνε την Ορθόδοξη Εκκλησία...
- Έχεις δει να γίνονται φόνοι;
- Σε φόνους δεν έχω συμμετάσχει, έχω συμμετάσχει σε θυσίες με ζώα όμως.
- Μωρά παιδιά; Ξέρεις να γίνονται θυσίες βρεφών;
- Γίνονται και μέχρι πριν από μικρό χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, έχω πάψει ν' ασχολούμαι.
- Έχεις ακούσει για νεαρές κοπέλες, πού γεννούν μωρά, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, ειδικά για τέτοιες θυσίες;
- Οι λεγόμενες μητέρες, οι μάνες.
- Συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας;
- Συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά πριν από 3-4 χρόνια, απ' ότι νομίζω, δεν έχω ακούσει, γιατί έχω σταματήσει εγώ τώρα, πρέπει να το έχουνε σταματήσει αυτό από ότι νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο τώρα τελευταία από τους κύκλους. Παλιά υπήρχανε, βρίσκανε νεαρές κοπέλες, πού τις πληρώνανε κι ένα εκατομμύριο κι ενάμισι ή τις κάνανε πλύση εγκεφάλου και τις κρατάγανε με δικούς τους γιατρούς. Κάνανε τα μωρά και τα μωρά θυσιαζόντουσαν, είτε αγόρια ήτανε είτε κορίτσια. Πιο πολύ όμως προτιμούσανε τα κορίτσια, γιατί το αγνό το αίμα είναι και το καλό πού λένε!.
Για το ίδιο θέμα ο Κώστας ανέφερε στη δεύτερη συνάντησή μας:
- Κορίτσια τα οποία είτε τους δίνανε στέγη είτε από κορίτσια πού εξαφανιζόταν, λέγανε ότι εξαφανιζόταν, όχι καλά στο μυαλό τους, γυναίκες πάντα, τις οποίες με κάποιο τρόπο τις παίρνανε σε ένα σπίτι, σε κάποιο, ας πούμε ίδρυμα, κάνανε αυτά πού κάνανε τα αίσχη πάνω τους... είχανε γιατρούς ξένους, δικούς τους γιατρούς, γεννούσανε κι όταν διαλέγανε, τα κοριτσάκια πιο πολύ, τα αγοράκια, όταν τα βλέπανε γερά τα κρατούσανε για άλλους λόγους, θυσιάζανε τα κοριτσάκια.
Εγώ προσωπικά, πρέπει να το πω κι' αυτό, έχω τύχει όχι σε θυσία, φέρανε κάποτε σ' ένα δισκοπότηρο αίμα, είχανε φέρει κάποια γυναίκα από έξω, μεγάλης ηλικίας, και μετά από κάποια τελετή πού πήραμε μέρος και κάποιο όργιο, λούσαμε γενικά αυτή τη γυναίκα με το αίμα. Σε μισή ώρα μετά, ήτανε σαν να είδαμε μπροστά μας το Σατανά...
- Ωστόσο είχατε πάρει και ναρκωτικά, όταν το είδατε αυτό έτσι δεν είναι;
- Δεν είχα πάρει ναρκωτικά ναρκωτικά παίρναμε ή πριν ή μετά. Εμείς στον βαθμό αυτόν πού ήμασταν, πλέον είχε μπει στο υποσυνείδητό μας, όταν κάναμε κάτι και θόλωνε απότομα το μυαλό μας, δηλαδή όταν θέλαμε να δούμε κάτι, αυτή τη στιγμή το βλέπαμε, με μία αυτοσυγκέντρωση το βλέπαμε, είχε πλέον το μυαλό μας, θολώσει, είχε ποτιστεί από σκέψεις και καταστάσεις κι όποια στιγμή θέλαμε να δούμε κάτι το βλέπαμε.
- Πες μου, ποιο είναι το μεμπτό στα τελετουργικά πού εσύ έζησες πριν αποχωριστείς από την πρώτη ομάδα- τα σεξουαλικά όργια; τι δεν θεωρείς πρέπον;
- Γενικά στο θέμα της μαγείας τίποτα από όσα γίνονται δεν είναι πρέπον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πού μπορώ να πω ότι έχω καθαρό μυαλό κι έχω συνειδητοποιήσει δύο τρία πράματα και μπορώ να πω πλέον σαν λογικός άνθρωπος, δεν είναι πρέπον ούτε η σεξουαλική μαγεία ούτε γενικά όλη η λειτουργία πού γίνεται εκεί. Και να πω και κάτι άλλο, πες ότι ο σατανισμός είναι αναγνωρισμένος αυτή τη στιγμή, όπως στην Αμερική. Στην Αμερική είναι αναγνωρισμένος ο σατανισμός• το κράτος το ίδιο το ευλογεί στην Αμερική και πολύ φοβάμαι ότι και στην Ελλάδα θα το κάνουμε, πολύ το φοβάμαι, γιατί έχουνε άτομα επάνω, τα οποία τα προσκυνάμε.
- Απάνω που;
- Άτομα τού σατανισμού έχουνε πιάσει γερά πόστα...
- Είπες πως οι πιστοί του Σατανά τάζουνε σ' αυτόν κάθε φορά πράγματα. Τι εννοείς;
- Τάζουνε συγκεκριμένη ημέρα. Όταν θέλουνε κάτι θα καλέσουνε το Σατανά ή κάποιον άλλο δαίμονα θα του προσφέρουνε κάτι και από εκεί και πέρα αρχίζουν να βρίζουνε το Χριστό, βρίζουνε γενικά τα θεία κι, απαρνιούνται τα πάντα και εκείνη τη στιγμή το γράφουν κι αυτό με το αίμα τους. Είναι και διάφορα πράγματα πού αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα πω, αυτή στιγμή δεν είμαι εγώ έτοιμος να τα πω.
- Βλάσφημα ή επικίνδυνα;
- Και βλάσφημα και επικίνδυνα.
- Προς την κατεύθυνση την εγκληματική;
- Ακριβώς.
- Δηλαδή υπόσχονται ότι κατά καιρούς ή κατά τις πανσελήνους θα θυσιάσουν ένα παιδί;
- Κοιτάξτε, όταν κάποιος ζητάει κάτι από το δαίμονα, του υπόσχεται και κάτι ανάλογο. Δηλαδή αν θέλουν για παράδειγμα περιουσία, μαγική δύναμη, τότε υπόσχεται θυσία... Όσο πιο μικρό είναι το ζητούμενο, τόσο πιο μικρό είναι και το τίμημα πού θα πληρώσει. Αλλά όταν κάποιος ζητήσει για τον εαυτό του ή την οικογένεια του, για κάποιο δικό του άτομο κάτι, να μπορεί να επιβάλλεται στους άλλους, αυτό που θα προσφέρει είναι η θυσία άνθρωπου και συνήθως κοριτσιού.
- Έχεις ακούσει διηγήσεις από άλλους μέσα στο χώρο του σατανισμού για τέτοιες θυσίες;
- Πολλές φορές. Και όταν τις συζητάνε, τις συζητάνε με τέτοια χαρά, μπορώ να πω είναι το καλύτερο πράμα γι' αυτούς, είναι όπως είναι για τους χριστιανούς τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, έτσι είναι και γι' αυτούς η ανθρωποθυσία, όταν πρόκειται να ζητήσουν κάτι, όπως ένας χριστιανός ανάβει ένα κερί για να ζητήσει κάτι από τον Χριστό, έτσι κι αυτοί κάνουνε μία ανθρωποθυσία για να κερδίσουνε και να ζητήσουν κάτι από τον Σατανά.
- Έχεις την εντύπωση ότι αυτό έχει μεγάλη έκταση;
- Έχει μεγάλη έκταση.
- Πόσο μεγάλη;
- Από τη στιγμή πού διαβάζετε στις εφημερίδες ότι πάντα εξαφανίζονται άτομακαι ειδικά νεαρής ηλικίας, είτε αγόρια είτε κορίτσια, γι' αυτούς δεν παίζει ρόλο αν κάποιος είναι καθυστερημένος στο μυαλό ή οτιδήποτε, γι' αυτούς είναι χαρά να δούνε κάποιον πού δεν θα τον αναζητήσουν. Και τα πιο πολλά τα κάνουνε και φαίνονται ότι είναι τροχαία, άλλο πνιγμός, διαβάζεις στην εφημερίδα ότι κάποια κοπέλα πνίγηκε ή πέθανε από ναρκωτικά και τέτοια. Τα περισσότερα από αυτά είναι... και τη βελόνα ακόμη με το ναρκωτικό, πού πέθανε αυτή η νεαρή κοπέλα την έβαλε κάποιος στο χέρι της.
- Είχατε περιπτώσεις αυτοκτονίας;
- Περιπτώσεις αυτοκτονίας είχαμε μόνο δύο σε όλα αυτά τα χρόνια, άτομα τα οποία προσπαθήσανε να ξεφύγουνε και δεν τα αφήσανε και φοβηθήκανε μήπως τους θυσιάσουνε. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια τέτοια ομάδα, σημαίνει ότι δίνεις και κάτι από πάνω σου, είτε τρίχες από τα μαλλιά σου, είτε από τα νύχια σου, πάντως δίνεις κάτι δικό σου. Και κάνεις εκεί μέσα τότε μία εξομολόγηση, η οποία, έχεις κάνει για παράδειγμα κάτι στη ζωή σου και δεν το ξέρει κανένας, ούτε η αστυνομία ούτε η οικογένειά σου. Και αυτό πού έχεις κάνει στο ζητάνε να τους το πεις, να σ' έχουνε στο χέρι.
-Υπάρχει περίπτωση, κάποιος από την ομάδα να ισχυρίζεται πώς είναι μέντιουμ του Σατανά να αναγγείλει για λογαριασμό του Διαβόλου, ότι κάποιος πρέπει να θυσιαστεί;
-Κοιτάξτε, αυτά γίνονται σε μεμονωμένες ομάδες, αυτά γίνονται σε ομάδες οι οποίες είναι τελείως έξω από το πρόγραμμα δηλαδή. Οι αρχηγοί τους δηλαδή δεν είναι Έλληνες.
-Κι όμως αυτά γίνονται και στην Ελλάδα; Δηλαδή να οριστεί από το μέντιουμ του Σατανά ότι κάποιος πρέπει να θυσιαστεί, να προσδιοριστεί το όνομα και άλιστα και ο τρόπος πού θα πεθάνει ή και ποιος θα πρέπει να το κάνει;
-Ναι, και αυτός πού το κάνει συνήθως είναι το καινούργιο μέλος, ο νέος, είπαμε, για να τον έχουνε στο χέρι, για να μη μπορέσει να φύγει. Σ' αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει περίπτωση πού να μη έχει ανακατευτεί έστω κι ο τελευταίος κι ο πιο καινούργιος εκεί μέσα. Κι ο πιο νέος πού θα μπει μέσα, θα κάνει, θα θυσιάσει εν ανάγκη, θα λερώσει τα χέρια του, για να φοβάται μετά, να μη μπορεί να φύγει, να μη μπορεί να καρφώσει, γιατί θα ξέρει ότι θα φάει κι αυτός το κεφάλι του.
-Και αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας μαύρης λειτουργίας ή μεμονωμένα;
-Κοιτάξτε, όταν θέλουνε να κανονίσουνε κάτι τέτοιο, δεν μπορούνε να το κανονίσουνε όλα τα μέλη. Ας πούμε ένα παράδειγμα• αν ο αρχιερέας ήθελε να κάνει κάτι, να θυσιάσει κάποιον, δεν θα καλούσε όλα τα μέλη. Ας πούμε, ότι θα κάνουνε μία θυσία ανθρώπου παράδειγμα. Μαζεύουν τους πιο πιστούς, ξέρει ποιοι είναι οι πιο πιστοί. Παίρνει τους τέσσερις πρώτους, τους πιο παλιούς, και μ' αυτούς κρίνει ποιόν θα θυσιάσουνε, παράδειγμα, και ποιος θα είναι αυτός πού θα βάλει το μαχαίρι.
- Έχεις ακούσει τέτοιες ιστορίες;
- Πάρα πολλές.
- Για να κάνατε μία τελετουργία, τι προϋποθέσεις έπρεπε να υπάρχουν; λόγου χάρη έπρεπε να υπάρξει μια 15χρονη κοπέλα; ένας κόκορας, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να γίνει μια μαύρη λειτουργία; Θα έπρεπε να υπάρχει ένας βωμός για να γινόταν μία τελετουργία και τι συνέβαινε πάνω σ' αυτό το βωμό;
- Θέλετε δηλαδή ολόκληρο το τυπικό της μαύρης λειτουργίας;
- Στα κύρια σημεία.
- Πρώτα βρίσκουμε τον κατάλληλο χώρο το χώρο αυτό δεν θα τον ξέρουνε οι πιο πολλοί πολλές φορές δεν είναι και στο ίδιο σημείο, αλλάζει τοποθεσία. Υπάρχει πάντα ο βωμός, τα σύμβολα, υπάρχει η πεντάλφα, από κει και πέρα, κάθε ένας από μας φέρνει και ένα διαφορετικό σύμβολο, φέρνει ένα διαφορετικό βαθμό, υπάρχουνε στην αρχή, όταν ξεκινάμε την τελετουργία, ο ύμνος, από κει και πέρα έχουμε την κοπέλα, η οποία είναι και το σύμβολο, είναι η αρχι-ιέρεια, ας την πούμε, η οποία γδύνεται...
- Η κοπέλα έρχεται για πρώτη φορά ή είναι μέλος;
- Είναι μέλος, δεν έρχεται για πρώτη φορά.
- Αυτό το ρόλο τον έχει παίξει πολλές φορές; Ή κάθε φορά είναι μια νέα κοπέλα;
- Ποικίλει. Άλλες φορές έχουμε την ιδία κοπέλα πού κάνει αυτό, αλλά κι όταν δούμε ότι υπάρχει μια όμορφη κοπέλα, ας πούμε, πού... με λίγα λόγια είναι του χεριού μας και ξέρουμε ότι είναι τού χεριού μας και προσπαθούμε να την προωθήσουμε και αναλαμβάνει και η καινούργια η κοπέλα πλέον αυτό το ρόλο.
- Ποιο ρόλο;
- Το ρόλο της Ιέρειας.
- Σε τί συνίσταται αυτός ο ρόλος, τι κάνει δηλαδή;
- Θέλουμε μ' αυτόν το τρόπο να δείξουμε στον Σατανά ότι τον δεχόμαστε εμείς οι άνθρωποι και ότι του προσφέρουμε αυτή τη γυναίκα, να κάνει έρωτα δηλαδή μαζί της να...
- Μέσω του αρχιερέως;
- Μέσω του αρχιερέως, γιατί ο πρώτος πού κάνει έρωτα με την ιέρεια είναι ο αρχιερέας, αυτός είναι ας πούμε, ο γιος του Διαβόλου, ο ιερέας του Σατανά. Αυτός παίρνει πρώτος τη δύναμη και από κει και πέρα μετά, εφ' όσον ζητήσουμε αυτά πού θέλουμε, εφ' όσον πει ο αρχιερέας ναι, ο Σατανάς δηλαδή το άκουσε, τότε αρχίζουν και τα όργια.
- Τα όργια μεταξύ τους ή με αυτή την κοπέλα;
- Όταν κανονίσουμε μια μέρα, εδώ είναι δύο περιπτώσεις αυτό πού είπατε. Είναι μία κανονισμένη ημέρα κάθε εφτά μήνες, όπου κάνει μόνο ο αρχιερέας μ' αυτή την κοπέλα. Αλλά όταν είναι για παράδειγμα μεγάλες χριστιανικές γιορτές, τότε έρχονται όλοι σε επαφή μ' αυτή την κοπέλα, όσοι άντρες υπάρχουν εκεί μέσα...
- Δηλαδή στις χριστιανικές γιορτές συμβαίνει αυτός ο χλευασμός τρόπον τινά της ημέρας.
- Ακριβώς τότε, όταν υπάρχουν χριστιανικές γιορτές, τότε είναι πού ο Διάβολος κραυγάζει και φωνάζει, τότε είναι πού ζητάει το αίμα, για να μπορέσει τοτε να πει, ναι, Χριστέ, λες ότι υπάρχεις, αλλά κοίταξε κι από δώ, υπάρχω και γώ, την ημέρα πού εσύ γιορτάζεις εγώ κερδίζω.
Μέθοδος προσηλυτισμού
Στη συζήτηση μας, ο Κώστας έδωσε χρήσιμα στοιχεία, από πρώτο χέρι, για τη μέθοδο προσηλυτισμού νεαρών θυμάτων από μέρους του σατανισμού:
- Πες μου Κώστα, πώς γίνεται ο προσηλυτισμός ενός νεαρού παιδιού;
- Συνήθως γίνεται από γυναίκα, από κοπέλα, όπως είχανε ξεκινήσει ένα διάστημα τα Παιδιά του Μω.
- Πώς σε προσηλύτισαν εσένα, με κοπέλα;
- Όχι. Με είδανε αυτά πού περνούσα και ήρθανε και μού μιλήσανε μόνοι τους. Είχα κάποιον φίλο από αυτούς και μού μίλησε ανοιχτά. Μου είπε τι γίνεται, μου είπε το πιστεύω. Μη έχοντας εγώ άλλο τρόπο να κρατηθώ, δεν είχα δύναμη τότε, δεν είχα χρήματα, πείστηκα και μπήκα στην ομάδα.
- Στον προσηλυτισμό σου χρησιμοποίησαν και την αγία Γραφή; Διαβάζουν οι σατανιστές τη Γραφή;
- Μπορώ να πω πως την αγία Γραφή και τα χριστιανικά βιβλία τα ξέρουνε και πιο καλύτερα και από τους χριστιανούς...
- Όταν σε μυήσανε, σε ηλικία 14 χρόνων, επικαλέσθηκαν για να σε πείσουν εδάφια από την αγία Γραφή;
- Τρία εδάφια από αυτά και (ειρωνικά) το πιο καλό είναι ότι με βάλανε, όχι μόνο αυτό αλλά και το λεγόμενο κλειδί, υποτίθεται το Χριστό, αν ήμουνα καθαρός να μπω στην ομάδα.
- Αν ήσουνα άξιος από πλευράς ηθικής ακεραιότητας;
- Ακριβώς, αν ήμουνα άξιος.
- Αν τότε ήξερες την αγία Γραφή, έστω και λίγο, θα ήξερες να τους απαντήσεις στον ισχυρισμό τους πως κυβερνάει τον κόσμο ο Σατανάς;
- Ναι, βέβαια θα το ήξερα.
- Η δική σου περίπτωση δεν είναι ασφαλώς o κανόνας. Πες μου, πώς γίνεται συνήθως ο προσηλυτισμός;
- Κοιτάξτε- έχουν δύο-τρία όμορφα κορίτσια, τα οποία τα μαθαίνουν, τα διδάσκουν κάποιον τρόπο, ώστε να μπορούνε να ρίξουν ακόμη και το πιο όμορφο αγόρι.. Αυτό γίνεται και με τα αγόρια. Όταν θέλουν κορίτσια, μαθαίνουνε τα αγόρια, τα ντύνουνε, έτσι ώστε να μπορέσουνε να καταφέρουνε να τραβήξουνε τη γυναίκα κοντά τους.
-Παρουσιάζονται τα αγόρια αυτά με προτάσεις άσχημες στις κοπέλες, τους λένε περί τίνος πρόκειται ή μήπως υποκρίνονται ότι έχουν καλό σκοπό;
- Όχι. θα πω ένα παράδειγμα, όπως και το δικό μου. Πάντα πάμε πρώτα στη γνωριμία και μετά αρχίζουμε το χαρτί, να λέμε τα ταρώ. Από κει και πέρα λέμε ότι ασχολούμαστε καθαρά με τη λευκή μαγεία. Στην ουσία λευκή και μαύρη μαγεία είναι το ίδιο, μόνο που τα καλούμε με άλλα ονόματα.
- Δηλαδή αρχίζει κανείς με τα χαρτιά, με το τραπεζάκι και δεν μένει εκεί, άλλα προχωράει.
- Όταν δει ότι αυτά πού λέει οι άλλοι τα δέχονται, τότε προχωράει και φθάνει στο σημείο σιγά σιγά, όχι μόνο στο τραπεζάκι, αλλά στην επίκληση. Από κει και πέρα αρχίζουνε τα ταξίματα, αρχίζει πλέον να πείθεται η κοπέλα ή το αγόρι γι' αυτά πού λέει το καμάκι, να το πω έτσι. Αρχίζουν πλέον να πείθονται και να υποκύπτουνε και μετά αρχίζει...
- Υπάρχει περίπτωση μια κοπέλα να προσηλυτίζεται, επειδή ενδιαφέρεται για ένα νεαρό, να πάει σε μια δήθεν αθώα συνάντηση και να βρεθεί ξαφνικά ότι αυτή η αθώα συνάντηση είναι μία μαύρη λειτουργία;
- Ναι πολλές φορές έχει γίνει αυτό.
- Μήπως εκεί υπάρχουν διάφορα στάδια, ας πούμε κατ' αρχήν μπαίνει σ' ένα ευχάριστο περιβάλλον και μετά, αφού της ρίξουν κάτι και αλλοιωθεί πλέον η προσωπικότητα της ή χάσει τον έλεγχο, τότε προχωρούν πιο πέρα;
- Φροντίζουνε πάντα να υπάρχει καθαρό το μυαλό. Να μπορούνε στην αρχή με καθαρό μυαλό, να τους δώσουνε το πρώτο ψωμί πού λέμε, να τους δώσουνε το πρώτο νόημα, το πρώτο πιστεύω, να τις κάνουνε να πιστέψουμε πρώτα με καθαρό μυαλό να συνειδητοποιηθούνε βαθιά μέσα τους το πιστεύω, γιατί αρχίζουνε με χρυσαφικά, με βόλτες, με δωράκια, με έρωτα, με τα πάντα. Αρχίζουνε δηλαδή και πείθουνε τις κοπέλες ότι πάνε για σοβαρό σκοπό, ότι έχουνε ένα πιστεύω και αυτό το πιστεύω είναι το σωστό, ότι ό Σατανάς θα βοηθήσει και θα βοηθά για όλη τους τη ζωή, και αυτό γίνεται και με διάφορα τρικ πού κάνουνε.
- Υπάρχει το συμβόλαιο, πού υπογράφει κανείς με το αίμα του. Μήπως θυμάσαι τι λέει αυτό το συμβόλαιο;
- (Τρέμουλο). Να το πω;
- Ναι.
- Ξεκάνει πρώτα με το όνομά του.
- Του δαίμονα;
- Ναι λέει: Μεγάλε Σατανά... εγώ ο τάδε, αυτή τη στιγμή με το αίμα μου ορκίζομαι σε σένανε και παραδίδω την ψυχή μου, παραδίδω την ψυχή μου, παραδίδω το σώμα μου, αλλά ζητώ από σένα... Αυτό συνήθως γίνεται Δευτέρα ή Παρασκευή βράδυ. Αυτό γίνεται και μέσα από την εκκλησία ή σε σταυροδρόμι ή στο νεκροταφείο.
- Τι υποσχέσεις δίνουν στο Σατανά, μήπως ότι απαρνούνται τον Χριστό, ότι θα του προσφέρουν αυτό ή εκείνο ή ακόμη και θυσίες;
- Αυτό είναι λογικό να το ρωτάτε κι είναι και σωστό.
- Δηλαδή;
- Μαζί με τα ταξίματα είναι και το πάτημα του σταυρού ή της εικόνας, και πολλές φορές της αγίας Γραφής. Έχω δει άτομα να παίρνουνε την αγία Γραφή και την εικόνα του Χριστού, να την πετάνε κάτω και πάνω της να κάνουν ακαθαρσίες, όπως τον σταυρό να τον κρεμάνε ανάποδα και από κει και πέρα πλέον αρχίζουν τα ταξίματα...
- Στην ομάδα τη δική σας προσπαθούσατε να προσηλυτίσετε νεαρά κορίτσια;
- Εμείς είχαμε σκοπό να φτάσουμε τους 30 και να σταματήσουμε. Να κρατήσουμε μόνο εμείς. Φοβόμασταν πλέον ν' ανοιχτούμε πιο πολύ. Θέλαμε να μείνουμε εμείς, να κρατηθούμε σ' αυτή την ομάδα, έστω και 30 άτομα, και μέσα από κει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, δηλαδή να παίξουμε το ρόλο του παραψυχολόγου, του πνευματιστή, δεν ζητάμε δηλαδή εμείς πράγματα, όπως κάνουνε σήμερα οι νέοι, να κάνουν ανθρωποθυσίες και τέτοια. Θέλαμε μείς τότε να βοηθήσουμε. Αλλά το μόνο πού καταφέραμε να κάνουμε είναι κακό και όχι να βοηθήσουμε. Καταστρέψαμε και δεν βοηθήσαμε.
- Εσύ, εκτός από το ότι διηύθυνες αυτή την κλειστή ομάδα, πώς διαφορετικά παρουσιαζόσουν στο κοινό, ποιές δραστηριότητες είχες αναπτύξει;
- Ερχόμουν σ' επαφή με διάφορα άτομα, έξω, σε καφενεία, σε γνωστούς κύκλους, φιλικούς κύκλους, στους οποίους έλεγα τα χαρτιά, ορισμένα από αυτά βγαίνανε αλήθεια, γιατί έκανα χρόνια ψυχολογία, προσπάθησα, διάβασα ψυχολογία, έμαθα τον άνθρωπο, είδα τα προβλήματα του ανθρώπου και από κει και πέρα ήξερα πώς θα καταφέρω κάποιον, για να τον πείσω ότι αυτό πού του είπα είναι σωστό και ότι αυτό πού του είπα θα το κάνει.
- Αυτά τα άτομα πού έδειχναν συνεργάσιμο πνεύμα προσπάθησες να τα βάλεις πιο μέσα;
- Προσπάθησα.
- Αυτός ήταν ένας από τους σκοπούς σου;
- Ακριβώς.
- Εκτός από τα χαρτιά, τι άλλο έκανες για να τραβήξεις ανθρώπους;
- (Τρέμουλο). Περισσότερο λυσίματα, δηλαδή, αν καταλάβαινα πώς κάποιος είχε μαγεία, προσπαθούσα να τα λύσω, επικαλούμενος πάντα σκοτεινές δυνάμεις.
Πορεία προς την απελευθέρωση
Ο δρόμος πού μέχρι τώρα πέρασε ο Κώστας και όλα τα πισωγυρίσματα φανερώνουν τον εσωτερικό αγώνα και την πάλη των ανθρώπων πού έπεσαν στην παγίδα του Σατανά, θέλησαν να ξεφύγουν και αναζητούν τον τρόπο. Παραθέτουμε και αυτή τη συζήτηση, όπως ακριβώς έγινε:
- Κώστα, σε κάποια στιγμή άρχισες να αμφιβάλεις. Τι συνέβη;
- Άρχισα να νιώθω φόβο, τρόμο.
- Φόβο, από ποιόν; Από την αστυνομία;
- Όχι από την αστυνομία, δεν φοβήθηκα την αστυνομία και τέτοια. Ο φόβος πού έχουμε είναι ο πνευματικός φόβος. Είναι φορές, πού κι ακόμα τώρα νοιώθω οτι πάντα ο Σατανάς είναι δίπλα μου και θέλει κάτι να μου κάνει. Παρ' όλο πού πίστευα σ' αυτόν κι ήξερα, κι έλεγα πώς δεν θα μού κάνει κακό, πάντα κάτι με κρατούσε κι έλεγα ότι από στιγμή σε στιγμή, παρ' όλο πού είμαι δικός του, θα μού την κάνει τη ζημιά.
- Υπήρχε πνευματική τρομοκρατία;
- Υπήρχε και υπάρχει πάντα. Εκεί στηρίζονται όλοι οι σατανολάτρες κι όλες οι στοές, όλες οι ομάδες και δε φεύγουνε. Αυτό φοβούνται πολλά παιδιά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι στις τελετουργίες, με όλα αυτά πού έχουνε, πού βλέπουνε τα παιδιά σ' αυτές τις ομάδες, και ειδικά τα νεαρά, αρχίζουνε πλέον και αυθυποβάλλονται. Και πιστεύουνε πλέον ότι η ζημιά θα γίνει από κάποιο πνεύμα.Δεν είναι όμως έτσι. Το πνεύμα δεν θα την κάνει τη ζημιά. Ο αρχηγός θα την κάνει τη ζημιά, δηλαδή ο άνθρωπος. Αν θα γίνει η ζημιά θα γίνει από άνθρωπο, γιατί ο Θεός δεν θα αφήσει το πνεύμα να το κάνει αυτό, ο άνθρωπος θα την κάνει η ζημιά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση εγώ. Και τότε πού εγώ έλεγα για το καλό και προσπαθούσε κάποιος να φύγει, έψαχνα να βρω ένα τρόπο να τον κρατήσω, είτε καλός ήτανε είτε κακός.
- Με τρομοκρατία;
- Ακριβώς. Μάλιστα έτσι δουλεύουνε και όλες οι οργανώσεις, με τρομο


Στην αναφορά Ο εν Ελλάδι Αρχιερέας του Σατανά Ο χρήστης είπε:

Κύριε, πριν πάρω σήμερα το τιμόνι στα χέρια μου, σου ζητώ αυτην τη χάρη.

Βοήθησε με να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο με νηφαλιότητα και φρόνηση, όχι ανυπόμονα, όχι εγωϊστικά, αλλά γιά ηρεμη και ευγνώμονα εξυπηρέτηση και όχι γιά επίδειξη ή νευρική εκτόνωση ή αχόρταγη απληστία πολυπραγμοσύνης.

Βοήθησέ με περάσω σώος και αβλαβής από όλους τους ποικίλους κινδύνους της ασφάλτου, έχοντας στο πλάϊ μου “‘Αγγελον ειρήνης, πίστον οδηγόν” και συμπαραστάτη.

Προστάτευσε καί όσους θα μεταφέρω, ώστε να φθάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Τόνωσε το χέρι και την όρασή μου, για να μην προκαλέσω πειρασμό, ζημιά ή και το θάνατο ενδεχομένως σε αθώους…Αλλά και από ακρισίες άλλων οδηγών προστάτευσέ με.

Χριστέ μου, Πλαστουργέ μου, Κυβερνήτα της ζωής των ανθρώπων!

Δώσε μου χέρια σταθερά, μάτια δυνατά κι’επαγρύπνηση ακέρια, ώστε καμμά ενέργειά μου να μην καταστρέψει τη ζωή ή την υγεία του άλλου, αυτά τα μεγάλα δώρα, που προέρχεται από Σένα.

Φύλαξε με από κάθε πειρασμό, που θα διασαλεύσει την ειρήνη στην ψυχή μου ή στις ψυχές άλλων. Φώτισε να οδηγώ πάντα ψύχραιμα, συνετά, πειθαρχημένα, ειρηνικά, ευγενικά και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, που μου εμπιστεύθηκες, γιά το καλό όλων.

Πρεσβείαις της Παναχράντου Σου Μητρός, των φωτοειδών Αγγέλων, του Μάρτυρος Χριστοφόρου και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.


Στην αναφορά Λέτε να βγει αληθινός ο Γκιόλβας; Ο χρήστης είπε:

2008--ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ---ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ...

http://ouraniaprostasia.blogspot.gr/2016/09/2008-10.html

http://www.naftemporiki.gr/frontpages/fu/p/77ef4466-e601-4d02-ace3-795ac25f805b/1/eleytheri-ora-full.jpg


Στην αναφορά Λέτε να βγει αληθινός ο Γκιόλβας; Ο χρήστης είπε:

Πραγματι, υπαρχει θεμα...

Επίσης, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός έλεγε το 2008 ότι «σε 10 χρόνια θα είμαστε απέναντι»,

εννοώντας ότι το 2018 τα παράλια της Ιωνίας θα επιστρέψουν μαζί με την Κωνσταντινούπολη στον Ελληνισμό.

Ο γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ έλεγε ότι το 2020, πρωτεύουσα της Ελλάδος θα είναι η Κωνσταντινούπολη

triklopodia.gr/%CE%B7-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%BF-2018-19-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9/

Πάντως ο Γέροντας Ιωσηφ δεν είχε ακουστεί ποτε μεςα στο όρος ότι είχε προορατικο χάρισμα. ΔΙΑΦΩΝΩ εντονα ! ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2008 ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ "ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΗΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ" δηλ στα παραλια Ιωνιας.
ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΕ !

ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ 2020,ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ(ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟ ΕΙΠΕ),ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙ.....ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ...?

ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2018 ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΤΟ 2018 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ,ΔΗΛΑΔΗ ...Αγαπητοί αδελφοί ο Ευαγγελισμός με το παλαιό ηλερολόγιο πέφτει μεγάλο Σάββατο και όχι Κυριακή του Πάσχα το έτος 2018! ΚΑΝΕΝΑ άλλο έτος έως το 2100 δεν έχει τον Ευαγγελισμό μαζί με το Πάσχα. Οπότε, ο καιρός κοντεύει...

profitiesorthodoxias1.blogspot.gr/2015/04/2008-10.html


Στην αναφορά Ο εν Ελλάδι Αρχιερέας του Σατανά Ο χρήστης είπε:

με τους σατανιστες ειχε μπλεξει και η Jayne Mansfield.... και κατεληξε αποκεφαλισμενη σε ατυχημα....

κανε παρεα και συνεργασια με αυτη την οντοτητα που μισει τον ανθρωπο,

και θα δεις τι θα παθεις


Στην αναφορά Ο εν Ελλάδι Αρχιερέας του Σατανά Ο χρήστης είπε:

Ψαχνω σατανιστες για ανταλλαγη αποψεων, οποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει στο παρακάτω e-mail   nagkoual@gmail.com


Στην αναφορά Θα νοικιάζατε αυτό το σπίτι; Ο χρήστης Aragorn είπε:

Αν γνωρίζεις από Γλυφάδα, τότε ίσως έχεις παρατηρήσει πως στην οδό Καραπάνου υπάρχει ένα τεράστιο ακατοίκητο σπίτι. Αυτό το σπίτι, λοιπόν, ανήκε σε έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έπειτα από αυτό το συμβάν πέρασαν από το σπίτι αρκετοί ενοικιαστές, κανένας όμως δεν κατάφερε να μείνει εκεί για πάνω από ένα μήνα. Ένα καλοκαίρι πριν από περίπου 15 χρόνια, σύμφωνα με (όχι και τόσο έγκυρες) διαδικτυακές πηγές, ήρθε για διακοπές ο εγγονός του εκλιπόντα και έκανε ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι. Ένα πάρτι που σίγουρα έμεινε αξέχαστο στους καλεσμένους, μιας και ξαφνικά τα φώτα του σπιτιού άρχισαν να αναβοσβήνουν μόνα τους, πράγμα το οποίο ζήλεψε και η τηλεόραση. Αποκορύφωμα της όλης φάσης, ένας καναπές που αποφάσισε να αρχίσει να αιωρείται κάνοντας βόλτες μέσα στο σπίτι, συνοδευόμενος από ιπτάμενα πιάτα που έσπαγαν στους τοίχους και συρτάρια. Το πάρτι τελείωσε νωρίς και κανείς δεν ξαναπάτησε το πόδι του στο σπίτι. Όπως και να 'χει, ο εγγονός μπορεί να καυχιέται πως διοργάνωσε ένα πάρτι που έμεινε αξέχαστο. Το φάντασμα του σπιτιού πέτυχε τον σκοπό του κι έτσι, αν και το σπίτι ενοικιάζεται για μόλις 50 ευρώ –αυτό μάλλον είναι τρολιά–, κανείς δεν έχει εκδηλώσει ξανά ενδιαφέρον να μείνει σε αυτό. Τσάμπα, ο ΕΝΦΙΑ.

https://www.vice.com/gr/article/jpxvjk/astikoi-thryloi

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Το στοιχειωμένο σπίτι και η τελετή Ο χρήστης Aragorn είπε:

Στα Παλούκια στη Σαλαμίνα.

Βρείτε μας και εδώ : https://twitter.com/Paranormap


Στην αναφορά Το στοιχειωμένο σπίτι και η τελετή Ο χρήστης είπε:

Που βρίσκεται αυτό το σπίτι


Στην αναφορά Το στοιχειωμένο σπίτι και η τελετή Ο χρήστης είπε:

Α επισης για το κατω που εγραψα υπαρχουν οι κληρονομοι αυτου του σπιτιου που μαλωνουν για το ποιος θα το παρει


Στην αναφορά Το στοιχειωμένο σπίτι και η τελετή Ο χρήστης είπε:

Εγω μπηκα πριν λιγες μερες εκει μεσα! Ειχε τεραστιο κηπο! Πηγα μαζι με τις φιλες μου ειμασταν 5 αλλα εγω καιι η μια φιλη μου μπορεσαμε να πηδηζουμε τα καγκελα.Η κεντρικη πορτα δεν ανοιγε ετσι προσπαθησμε με ενα μεγαλο σιδερο που βρικαμε να τη σπασουμε αλλα και παλι δεν εσπαγε ουτε το τσαμι που ειχε. Πηγαμε γυρω γυρω και βρηκαμε μια πορτα που στο κατω μερος ειχε σπασει και μπορουσαμε να περασουμε ή και να τη σπασουμε. Ειδαμε λιγο απο αυτη τη τρυπα και μεσα ειχε επιπλα και διαφορα σπασμενα αντικειμενα. Μου τραβηξε τη προσοχη οτι ειχε ενα γυαριστερο μπολ δεν ξρ γτ αλλα μου φανηκε καπως περιεργο....Μετα ηρθε ενας γερος και μας ειπε να βγουμε γτ λεει εχει security και σκυλια που δαγκωνουν και κτ τετοια... αλλα επεμενε πολυ εφερνε βολτες κοντα μας μεχρι να βγουμε...Μια στιγμη τον ειδαμε να εχει σταματησει σε ενα σημειο και να κανει κτ με το τηλεφωνο του σαν να περνει τηλεφωνο. Εμεις φοβηθηκαμε μπας και περνεις καμια αστυνομια και βγηκαμε...Οταν βγηκαμε βλεπουμε στα κινητα μας στο ιντερνετ οτι το σπιτι αυτο ειχε ιντερνετ και ελεγε BE PREPERED! EXIT! Ειμασταν σε φαση να κοιταμε η μια την αλλη για λιγα λεπτα. Τωρα δεν ξερω... αλλα αυτος ο γερος ηταν αρκετα περιεργος....


Login

Η εγγραφή ενός νέου χρήστη στην ιστοσελιδα μας είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει την δυνατότητα καταχώρισης αναφοράς.
Μπορείτε και έσεις να καταχωρίσετε κάποιο "παράξενο" φαινόμενο που έχετε δεί ή έχετε ακούσει.