Το paranormap.net

είναι αφιερωμένο στην καταγραφή παραφυσικών φαινομένων στην Ελλάδα. Είναι δομημένο έτσι ώστε οι αναφορές να καταγράφονται σε επίπεδο ακόμα και χωριού. Σκοπός του site είναι η συγκέντρωση όσο πιο πολλών περιστατικών είναι δυνατόν, έτσι ώστε άνθρωποι που ερευνάνε πιο συστηματικά αυτά τα φαινόμενα να μπορέσουν να βοηθηθούν. Η δουλειά που γίνεται σε αυτό το site είναι η απλή καταγραφή γεγονότων και όχι η μελέτη τους, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιες από τις πληροφορίες θα περιέχουν λάθη, ανακρίβειες, και πιθανόν να είναι ψεύτικες.
Διαβάστε περισσότερα...
Αυτή είναι δυστυχώς μια κατάρα που βαραίνει το χώρο της έρευνας των παράξενων φαινομένων. Σαν ένα ελάχιστο μέτρο έμμεσης προφύλαξης, δίπλα σε κάθε αναφορά θα υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού της από τους διάφορους χρήστες του site, ένα mini forum δηλαδή για κάθε αναφορά. Επειδή ο αριθμός των παραφυσικών φαινομένων στην Ελλάδα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ (και ας είμαστε μικρή χώρα), θέλουμε τη βοήθειά σας. Γράψτε μας τα δικά σας περιστατικά που τυχόν σας έχουν συμβεί από την κατάλληλη επιλογή που υπάρχει, συμπληρώνοντας οπωσδήποτε το πεδίο του Νομού και του Χωριού που συνέβηκε το περιστατικό.

Τελευταία αναφορά

Το διορατικό χάρισμα του Γερο-Αυγουστίνου
Του χρήστη Aragorn στις 22/04/2018
Τ6 1955 πού ξαναπήγα στήν Μονή Φιλοθέου, τόν έπισκέφθηκα τήν δεύτερη ήμέρα στό Κελλί του, άλλά δυστυχώς έλειπε. 'Αφησα λίγα πράγματα έξω άπό τήν πόρτα του καί έπέστρεψα στήν Μονή προσέχοντας νά μή μέ άντιληφθή κανείς, γιά νά μή βάλω σέ λογισμούς τούς Πατέρες, δτι γυρίζω στά Κελλιά μέ πράγματα κ.λ.π. Τήν άλλη μέρα, τό άπόγευμα, έρχεται στό Μοναστήρι δ Γερο - Αύγουστίνος καί μέ ζητάει. - Πού είναι ένα καλογέρι Παίσιος; Οί Πατέρες παραξενεύτηκαν καί τού είπαν: -'Εμ[...]

Πρόσφατες αναφορές

Κομποσχοίνι, το όπλο του μοναχού
Του χρήστη Aragorn στις 22/04/2018
— Τό κομποσχοίνι, Πάτερ Παϊσιε, ποτέ δέν πρέπει νά τό αφήνουμε άπό[...]
Ήξερε το ακριβες ποαό των χρημάτων
Του χρήστη Aragorn στις 22/04/2018
Στά τελευταϊα του πιά ο Παπα - Φιλάρετος είχε ωριμάσει πνευματικά [...]

Login

Η εγγραφή ενός νέου χρήστη στην ιστοσελιδα μας είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει την δυνατότητα καταχώρισης αναφοράς.
Μπορείτε και έσεις να καταχωρίσετε κάποιο "παράξενο" φαινόμενο που έχετε δεί ή έχετε ακούσει.