Στο κέντρο του χωριού υπήρχε ένα στοιχειώμενο σπίτι . Λέγεται πως όλες οι οικογένειες που έμεναν σε αυτό ξεκληρίστηκαν. Τελευταίος κατοίκησε ο γεροξυλάς Μούκιος μαζί με τη γυναίκα του και τα δώδεκα παιδιά του. Ένα από τα παιδιά του πέθανε, άλλο σκοτώθηκε και ένα άλλο αυτοκτόνησε. Ύστερα από τον τελευταίο θάνατο ο γεροξυλάς έφυγε. Οι κάτοικοι του χωριού δεν τολμούσαν να περάσουν νύχτα από εκεί. Μακρινοί συγγενείς το κατεδάφισαν τελικά μα όταν κατεδαφιζόταν, οι τοίχοι του έπεσαν στο πλαϊνό σπίτι και το άνοιξαν στη μέση.