Υπάρχουν πολλές αναφορές για περίεργα περιστατικά και εμφανίσεις περίεργων όντων σε πολλά μέρη της Ελλάδας και κυριότερα σε χωριά.  Πολλοί πιστεύουν ότι οι προφορικές παραδόσεις τέτοιων γεγονότων αλλά και γενικότερα των θρύλων είναι φανταστικές ιστορίες κάποιων αγράμματων ανθρώπων που δεν ήξεραν ...