Ήταν 12 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή το 1994 και ώρα 3μ.μ. Κτύπησε το κουδούνι της οικίας. Ήταν μία νεαρή κυρία που μου είπε: «πάτερ θέλω να μου διαβάσετε αρτοκλασία». Μνημόνευσα τα ονόματα υπέρ υγείας και σε λίγο τελείωσα. Παρεκάλεσα τους προσκυτητές να περάσουν από το αρχονταρίκι της ενορίας, για...