Επιστολή από το περιοδικό Επίκαιρα (1-2-1974) : Έχουμε τη μαρτυρία πολλών ατόμων της περιοχής μας τα οποία είδαν με τα μάτια τους και ένοιωσαν την πραγματικότητα του αντικειμένου που έβλεπαν, ένεκα των περίεργων φαινομένων που παρετηρούντο πλησίον αυτού. Συγκεκριμένα προσγειώθη εις ένα αγρόν και ...