Επιστολή από το περιοδικό Επίκαιρα (1-2-1974) : Έχουμε τη μαρτυρία πολλών ατόμων της περιοχής μας τα οποία είδαν με τα μάτια τους και ένοιωσαν την πραγματικότητα του αντικειμένου που έβλεπαν, ένεκα των περίεργων φαινομένων που παρετηρούντο πλησίον αυτού. Συγκεκριμένα προσγειώθη εις ένα αγρόν και ενώπιον πολλών ατόμων σφαιροειδές αντικείμενο του οποίου το χρώμα μεταβάλλετο. Όσοι πλησίασαν εις απόστασιν πλέον των πενήντα μέτρων δια να παρατηρήσουν το παράξενο αντικείμενο εδέχθησαν ισχυράν ηλεκτρικήν εκκένωσιν! Τούτο παρέμεινεν επ' αρκετήν ώραν μη δυνάμενου ουδενός να το πλησιάσει πέραν της προαναφερθείσεις αποστάσεως. Μετά την απογείωσίν του δε η οποία έγινε με ασύλληπτη ταχύτητα παρατηρήθη εις τον τόπο προσγειώσεως του μικρόν αντικείμενον. Τον λήπτη του εν λογω αντικειμένου δεν δυνάμεθα να αναφέρομεν δι' ευνόητους λόγους