Θα ήθελα να παραθέσω μια προφορική μαρτυρία ενός συγγενή μου, ο οποίος μένει στο χωριό Λευκοχώρι (στην πολύ ευρύτερη περιοχή του Τσούτσουρου). Άκουσα τον άνθρωπο αυτό να λέει ότι με τα ίδια του τα χέρια ξέθαψε έναν γιγάντιο σκελετό ανθρώπου γύρω στα 4 μέτρα στα θεμέλια μιας παμπάλαιας μικρής εκκλ...