Θα ήθελα να παραθέσω μια προφορική μαρτυρία ενός συγγενή μου, ο οποίος μένει στο χωριό Λευκοχώρι (στην πολύ ευρύτερη περιοχή του Τσούτσουρου). Άκουσα τον άνθρωπο αυτό να λέει ότι με τα ίδια του τα χέρια ξέθαψε έναν γιγάντιο σκελετό ανθρώπου γύρω στα 4 μέτρα στα θεμέλια μιας παμπάλαιας μικρής εκκλησίας, στην αναστήλωση της οποίας πήρε μέρος κατά την δεκαετία του '60. Αντιμετωπίστηκε με άπειρο δέος και σεβασμό το γεγονός και προτίμησαν να τον ξαναθάψουν. Υποθέτω θεώρησαν πως ο άνθρωπος αυτός ήταν κάτι "ιερό".