Ο μαρμαρένιος τάφος της Αριάδνης είναι στην περιοχή του καταρράχτη, στις Τρίποδες, μέσα σε μια ληνό (πατητήρι). Η πεδιάδα της Πλάκας ήτανε λένε παλιά θάλασσα, λιμάνι, όπου εγκατέλειψε την Αριάδνη ο Θησέας ερχόμενος από την Κρήτη, αν και οι παραδόσεις λένε πως την άφησε στην θέση 'Παλάτια', στ...