Ο μαρμαρένιος τάφος της Αριάδνης είναι στην περιοχή του καταρράχτη, στις Τρίποδες, μέσα σε μια ληνό (πατητήρι). Η πεδιάδα της Πλάκας ήτανε λένε παλιά θάλασσα, λιμάνι, όπου εγκατέλειψε την Αριάδνη ο Θησέας ερχόμενος από την Κρήτη, αν και οι παραδόσεις λένε πως την άφησε στην θέση 'Παλάτια', στη Χώρα της Νάξου. Λέγεται ότι πέθανε είτε στο πλοίο ή έξω στη στεριά και ότι οι Ναξιώτες την εθάψαν στον καταρράχτη. Γι'αυτό και ο Πύργος της Πλάκας λέγεται και 'Πύργος της Αριάδνης'".

Έτσι δικαιολογούν οι παραδόσεις την ύπαρξη του μνήματος της Αριάδνης στην Πλάκα. Το μάρμαρο - πλάκα - πάντως, που λένε ότι βρίσκεται τώρα σε μιά «ληνού, στου Ρούσου το κτήμα», χρειάζεται ίσως να εξετασθεί από τους αρχαιολόγους, μήπως έχει διασωθεί κάποια επιγραφή, ώστε να διαφωτιστεί η προέλευση του και μαζί η αληθινή ιστορία της περιοχής του. Αναρωτιόμαστε μήπως και η ονομασία του απέναντι λόφου 'Κορκιδάκι', προέρχεται παραδοσιακά από την τροφό της Αριάδνης που ονομαζόταν Κορκύνη κι από Κορκυνάκι έγινε 'Κορκιδάκι'. Υπάρχει πάντως ιστορική μαρτυρία, που αναφέρει και την ύπαρξη του τάφου της Κορκύνης, τροφού της Αριάδνης.