Στο "The vampire in Europe", ο Σάμμερς παραθέτει ένα περιστατικό για το ξαναζωντανεμένο πτώμα κάποιου Αλέξανδρου, ο οποίος ήταν παπουτσής. Μετά το θάνατό του ο Αλέξανδρος εμφανιζόταν στη γυναίκα του και μερικές φορές ερχόταν στο σπίτι όπου μπάλωνε τα παπούτσια των παιδιών του και έπαιρνε νερό από...