Στο "The vampire in Europe", ο Σάμμερς παραθέτει ένα περιστατικό για το ξαναζωντανεμένο πτώμα κάποιου Αλέξανδρου, ο οποίος ήταν παπουτσής. Μετά το θάνατό του ο Αλέξανδρος εμφανιζόταν στη γυναίκα του και μερικές φορές ερχόταν στο σπίτι όπου μπάλωνε τα παπούτσια των παιδιών του και έπαιρνε νερό από τη στέρνα. Επίσης τον έβλεπαν συχνά να κόβει ξύλα. Αυτό συνεχίστηκε για λίγο καιρό και οι χωριανοί αναγκάστηκαν να ξεθάψουν το πτώμα και να το κάψουν για να σταματήσει να εμφανίζεται η περίεργη οπτασία.