Η φοβερότερη επιδημική αρρώστια που ήταν γνωστή σ’ όλο τον κόσμο, μέχρι πρόσφατα ακόμα, ήταν η πανούκλα. Όποιος αρρώσταινε απ’ αυτήν ήταν σίγουρα καταδικασμένος σ’ ένα τρομερό κι οδυνηρό θάνατο. Όχι λίγες φορές, η αρρώστια αυτή έφτανε και στην Τήνο, από ξένα καράβια που άραζαν σ...