Ο Στυλιανός Βίου στο βιβλίο του «Χιακαί Παραδόσεις» Λαογραφία τομ. Θ’ 1926 παραθέτει τη διήγηση της Πελαγίας Λυμπέρη από τα Καρδάμυλα Χίου, ο παππούς της οποίας είχε δει ένα φίδι μακρύ και χοντρό με κεφάλι μεγάλο σαν του ελαφιού και τρία χρυσά σημάδια στο κούτελο. Το πλάσμα αυτό σκότωσε κάπ...