Ο Στυλιανός Βίου στο βιβλίο του «Χιακαί Παραδόσεις» Λαογραφία τομ. Θ’ 1926 παραθέτει τη διήγηση της Πελαγίας Λυμπέρη από τα Καρδάμυλα Χίου, ο παππούς της οποίας είχε δει ένα φίδι μακρύ και χοντρό με κεφάλι μεγάλο σαν του ελαφιού και τρία χρυσά σημάδια στο κούτελο. Το πλάσμα αυτό σκότωσε κάποιος χωριανός, όμως το σώμα του γέμισε λέπια και σε τρεις μέρες πέθανε. Στη Χίο τα πλάσματα αυτά ονομάζονταν «αφεντικά των χωραφιών» και αποτελούσαν κοινό φαινόμενο παλιότερα.