Δέν πρόκειται νά σάς κουράσω μέ τήν ανάγνωση καταλόγου ηρώων-βασιλέων πολλών έλληνκχών πόλεων πρίν τόν Κατακλυσμό τού Δευκαλίωνος. 'Ακούστε μόνο τόν κατάλογο τών προκατακλυσμιαίων αρχείων τής πόλης τής Σικυώνος, όπως διασώζεται στά «Fragmenta» τών «Χρονικών» τού Ευσέβιου, Βυζαντινού συγγραφέα. 1)...