Στην περιφέρεια του ΑΓΙΩΡΓΗ - ΤΟΥΜΠΙ όπως την λέμε, φαίνεται ότι κάποτε υπήρχε χωριό ή πόλις. Τον χρόνον όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμεν, αυτός ανήκει στον αρχαιολόγον εκείνον, όστις κάποτε θα ερευνήση την περιφέρεια αυτή. Και τούτο το συμπέρασμα το βγάζουμε από τα διάφορα ευρήματα και μνημε...