Το παρακάτω περιστατικό συνέβη στις 14 Οκτωβρίου 1981 και η έρευνα του περιστατικού περιορίστηκε στη λήψη καταθέσεων μαρτύρων, εξ αιτίας των ανυπέρβλητων οδικών δυσχερειών να φτάσουμε στη περιοχή του χωριού Θύμη Ευβοίας όπου και συνέβη. Συναντήσαμε τον αυτόπτη μάρτυρα Σταμάτη Κεραστάρη, αυτοκινητ...