Από τα Καβοντοροχώρια και συγκεκριμένα το χωριό Αμυγδαλιά προέρχεται η αναφορά του γεγονονότος που συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Η γυναίκα, εκείνη την εποχή, ήταν περίπου 15 ετών και ξυπνώντας την νύχτα για να επισκεφθεί το αποχωρητήριο, βγαίνοντας έξω από το σπίτι, είδε ένα πολύ δυν...