Στὸν λόφο Παλαιοχώρας στὴν Ἀμάρυνθο (30 χιλ. ἀπὸ τὴν Χαλκίδα) ἔχουν βρεθῆ λείψανα οἰκισμοῦ τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα ὑπάρχει συνεχὴς κατοίκηση τοῦ λόφου μέχρι τοὺς Βυζαντινοὺς Χρόνους. Σήμερα ὑπάρχουν δύο ἐκκλησάκια, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 12° αἰῶνα μ.Χ., καὶ στὰ ὁποῖα δια...