Ένα κομμάτι πάγου βάρους πέντε κιλών τρόμαξε τους ντόπιους αγρότες λίγο έξω από τη Πάτρα το 1980. Το πανεπιστήμιο Πατρών μετά από έρευνα αποφάνθηκε ότι πρόκειται για πάγο που πιθανότητα μεταφέρθηκε από αεροπλάνο προερχόμενο από περιοχές με ψυχρά στρώματα αέρα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να αποδε...