Ένα κομμάτι πάγου βάρους πέντε κιλών τρόμαξε τους ντόπιους αγρότες λίγο έξω από τη Πάτρα το 1980. Το πανεπιστήμιο Πατρών μετά από έρευνα αποφάνθηκε ότι πρόκειται για πάγο που πιθανότητα μεταφέρθηκε από αεροπλάνο προερχόμενο από περιοχές με ψυχρά στρώματα αέρα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να αποδεχτώ την ερμηνεία όμως κάτι άλλο μου κάνει εντύπωση. Πρώτον, ότι ένα παρόμοιο φαινόμενο είχε παρουσιαστεί στην ίδια περιοχή πριν 4 χρόνια και δεύτερον ότι το όνομα της κοινότητας όπου έπεσε το τεράστιο παγάκι ήταν Χιόνα! (Τα Νέα 11/09/1980)