Ο παπα Κασσελάς από την Αναστάσοβα ερχότανε από τη πατρίδα του, από τον Κάμπο, και νύχτωσε στα Τριπόταμα και είπε να πάει το βράδυ στο χωριό του. Άμα έφτασε στον καλογερικό μύλο από πάνω, παρουσιάστηκε μπροστά στο μουλάρι του ένα σκυλί. Αλλά έπειτα από λίγη ώρα το σκυλί έγινε καλόγερος και δεν άφ...