Ο παπα Κασσελάς από την Αναστάσοβα ερχότανε από τη πατρίδα του, από τον Κάμπο, και νύχτωσε στα Τριπόταμα και είπε να πάει το βράδυ στο χωριό του. Άμα έφτασε στον καλογερικό μύλο από πάνω, παρουσιάστηκε μπροστά στο μουλάρι του ένα σκυλί. Αλλά έπειτα από λίγη ώρα το σκυλί έγινε καλόγερος και δεν άφηνε το μουλάρι να περπατήσει. Τότε ο παπάς που δεν είχε τίποτα πάνω του πέρα από την ομπρέλα του, του δίνει μια και του λέει : «Φύγε, διάολε από κοντά μου!». Αυτός όμως δεν έφευγε και το μουλάρι αγρίεψε και έριξε τον παπά κάτω κοντεύοντας να τον τσακίσει. Τότε ο παπάς πήγε εκεί κοντά σ’ ένα καλύβι και ξενύχτισε και την άλλη μέρα βρήκε το μουλάρι. Έλεγε ότι ήταν αυτός παπάς και γλίτωσε από το στοιχειό, ειδεμή άλλος δεν γλίτωνε.»