Στην Μαυρομανδήλα ζούσε ένα στοιχείο το οποίο συχνά πάλευε με το στοιχείο του Σαραβαλίου , αλά σαν πιο δυνατό το νικούσε συνέχεια. Σε μια μονομαχία που αποφασίσανε τα δύο στοιχειά έβαλαν στοίχημα όποιο νικήσει να θανατώσει τους άντρες του χωριού αυτού που θα έχανε. Το στοιχείο του Σαραβάλι με δόλ...