Στην Μαυρομανδήλα ζούσε ένα στοιχείο το οποίο συχνά πάλευε με το στοιχείο του Σαραβαλίου , αλά σαν πιο δυνατό το νικούσε συνέχεια. Σε μια μονομαχία που αποφασίσανε τα δύο στοιχειά έβαλαν στοίχημα όποιο νικήσει να θανατώσει τους άντρες του χωριού αυτού που θα έχανε. Το στοιχείο του Σαραβάλι με δόλο και την βοήθεια ενός κυνηγού σκότωσε αυτό της Μαυρομανδήλας αλλά επειδή ήταν καλό δεν πείραξε τους άντρες του χωριού. Η παράδοση λέει ότι έτσι πήρε το όνομα του ο οικισμός από το πένθος των γυναικών που φορούσαν μαύρη μανδήλα για να πενθήσουν το στοιχειό.