Ι.Κ.Μ. Παναγίας Ελεούσης   Η Καθηγουμένη της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Ελεούσης Πατρών μάς γράφει:   «Μετά πολλής χαράς επικοινωνούμε μαζί Σας, διά να Σάς εκφράσωμε τάς απείρους ευχαριστίας μας, διότι κατ’ επανάληψιν μάς αποστείλατε Τιμίας Ζώνας της Παναγίας μας. Έχομε την μεγάλη ευλογ...