Ι.Κ.Μ. Παναγίας Ελεούσης

 

Η Καθηγουμένη της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Ελεούσης Πατρών μάς γράφει:

 

«Μετά πολλής χαράς επικοινωνούμε μαζί Σας, διά να Σάς εκφράσωμε τάς απείρους ευχαριστίας μας, διότι κατ’ επανάληψιν μάς αποστείλατε Τιμίας Ζώνας της Παναγίας μας. Έχομε την μεγάλη ευλογία να κοσμή την Μονήν μας, ένα μικρό τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, θησαυρός μέγας δι’ ημάς.

 

Με την Χάριν Της και την πίστιν των προσκυνητών, έχουν γίνει αρκετά θαύματα κυρίως διά την απόκτησιν τέκνου εκεί όπου η επιστήμη αδυνατούσε.

 

Αναφέρομε μερικά ονόματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να τηρήσουν την ανωνυμία τους».

 

α. Παναγιώτης και Ελένη.

 

β. Ανδρέας και Ασημίνα Ασημακοπούλου

 

εκ Πατρών.

 

γ. Αγγελική Γιαννοπούλου εξ Αθηνών.

 

δ. Αντώνης και Ζωή εκ Πατρών.

 

ε. Παναγιώτης και Φωτεινή Καλλίστρου

 

εκ Πατρών.

 

στ. Βασιλική Συριοπούλου-Καραβανά εκ Πατρών.

 

ζ. Ανδρίκου Σοφία, Εγλυκάδα Πατρών.

 

η. Ευανθία Νικολάου, Άγιος Βασίλειος Πατρών.

 

θ. Χρυσούλα Δημοπούλου εξ Αθηνών

 

(ογκίδιο στήθους)

 

ι. Ελένη Λ.

 

κ. Χριστίνα Λαμπροπούλου (Πάτρα)

 

λ. Γεώργιος και Κωνσταντίνα Τσίχλα (Πάτρα).

 

Ευχόμεναι πάσαν παρά Κυρίου ευλογίαν και ανταπόδοσιν, διατελούμεν.

 

Μετά του προσήκοντος σεβασμού

 

Διά το Ηγουμενοσυμβούλιον

 

Η Ηγουμένη

 

Μακρίνα Μπαλάσκα