Συνέβη μια φορά δύο να πάρουνε γυναίκες Νεράιδες. Και τούτο γινόταν αν κανείς ήταν φίλος με τις νεράιδες όπως ήταν αυτοί και αρπάγανε ξαφνικά το μαντήλι τους, τότε η νεράιδα τον ακολουθούσε. Ο ένας λοιπόν μπόρεσε και άρπαξε το μαντήλι και το έκαψε και την είχε γυναίκα του μέχρι που πέθανε. Έκανα...