Συνέβη μια φορά δύο να πάρουνε γυναίκες Νεράιδες. Και τούτο γινόταν αν κανείς ήταν φίλος με τις νεράιδες όπως ήταν αυτοί και αρπάγανε ξαφνικά το μαντήλι τους, τότε η νεράιδα τον ακολουθούσε. Ο ένας λοιπόν μπόρεσε και άρπαξε το μαντήλι και το έκαψε και την είχε γυναίκα του μέχρι που πέθανε. Έκαναν παιδιά και λεγότανε το σόι τους νεραϊδόσογο. Αυτό λένε οι Λασταίοι ως έγινε στη Λυκουρία. Ο άλλος ύστερα από πολλά χρόνια της έδωσε το μαντήλι και χόρεψε, και ενώ σούρνανε το χορό, έγινε άφαντη και πήγε πίσω στις άλλες νεράιδες.