Στις 15 Μαρτίου του 1957, η εμφάνιση στον ορίζοντα της Αιγιαλείας ενός ανεξήγητου ουράνιου φαινομένου μονοπωλούσε τις συζητήσεις στο Αίγιο και στην Πάτρα.   Κανένας απολύτως, ειδήμων ή μη, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει και να προσδιορίσει περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Το μυστηριώδες ουράνιο φαιν...