Πολλές φορές πηγαίνει ο διάβολος στο μαντρί και βγάζει τα γίδια να τα νυχτοβοσκήσει. Αυτό το κάνει για να κάνει κακό στο νοικοκύρη, γιατί τον αναγκάζει να ακολουθήσει για να δει που πηγαίνουν τα γίδια και έτσι να μπορέσει να τον βλάψει. Έτσι μια φορά ο Ασημάκης Διαμαντόπουλος από τη Βελά βγήκε να...