Πολλές φορές πηγαίνει ο διάβολος στο μαντρί και βγάζει τα γίδια να τα νυχτοβοσκήσει. Αυτό το κάνει για να κάνει κακό στο νοικοκύρη, γιατί τον αναγκάζει να ακολουθήσει για να δει που πηγαίνουν τα γίδια και έτσι να μπορέσει να τον βλάψει. Έτσι μια φορά ο Ασημάκης Διαμαντόπουλος από τη Βελά βγήκε να δει που πηγαίνουν τα γίδια μοναχά τους και σαν τα είδε να πηγαίνουν κατά το γκρεμό και άκουσε σφύριγμα τσοπάνη χωρίς να τον βλέπει, θέλησε να τα γυρίσει πίσω, και στραβώθηκε. Τον βάρεσε το ξωτικό.