Εφημερίδα ¨ Απογευματινή ". 18 Νοεμβρίου 1957. " Ο δωδεκαετής Νικόλαος Λίδερης ισχυρίζεται ότι ενώ ευρίσκετο εις τον κήπο του, ήκουσε εις μια στιγμή ισχυρότατον θόρυβο περί αυτού και είδε τα δένδρα να σείονται ασυνήθως σαν να έπνευσε σγοδρός αήρ. Την ίδια στιγμή παρουσιάσθηκε ενώπιον του ανήρ μετ...