Σε περιοχή έξω από το χωριό Βαρυπατάδες, εντοπίστηκαν τεράστιοι κύκλοι στο έδαφος που όσοι τους είδαν δεν πιστεύουν ότι τους έκανε ανθρώπινο χέρι. Στον πρώτο, που βρέθηκε κάτω από μια ελιά η θερμοκρασία θα πρέπει να ήταν τέτοια που είχε πεταχτεί ο φλοιός του δέντρου. Όλα τα χόρτα ήταν καμένα και ...