Σε περιοχή έξω από το χωριό Βαρυπατάδες, εντοπίστηκαν τεράστιοι κύκλοι στο έδαφος που όσοι τους είδαν δεν πιστεύουν ότι τους έκανε ανθρώπινο χέρι. Στον πρώτο, που βρέθηκε κάτω από μια ελιά η θερμοκρασία θα πρέπει να ήταν τέτοια που είχε πεταχτεί ο φλοιός του δέντρου. Όλα τα χόρτα ήταν καμένα και πεταμένα προς τη φορά των δειχτών του ρολογιού. Αρκετές ημέρες μετά η ομάδα ξαναεπισκέφθηκε το ίδιο σημείο και διαπίστωσε ότι πάνω σε αυτούς τους κύκλους υπήρχαν πολλοί τυφλοπόντικες. Οι ίδιοι συμπέραναν ότι στην περιοχή θα πρέπει να υπήρχε κάποιου είδους ενέργεια την οποία ένιωσαν τα ευαίσθητα ζώα.