Υπηρετούσα το 1918 στη Κέρκυρα ως γιατρός του 10ου Πεζικού συντάγματος διευθύνων και το εκεί στρατιωτικό νοσοκομείο. Το Σύνταγμα όμως διατάχθηκε αφού αφήσει ένα μικρό λόχο στη Κέρκυρα να μετασταθμεύσει στα Ιωάννινα προς ανακατάληψη από τους Ιταλούς τότε κατεχόμενο Ηπειρωτικό τρίγωνο (Κόνιτσα R...