Ο θρύλος που σήμερα τείνει να ξεχαστεί και που μας τον διηγήθηκε ένας γέροντας του χωριού αναφέρει τα εξής : Κάποιος περίεργος ξένος ερχόμενος από το εξωτερικό, μετακόμισε στο χωριό, η ακριβής ημερομηνία δεν είναι γνωστή, πάντως πρέπει να χρονολογείται ανάμεσα στο 1780 και στο 1820. Μαζί του έφερ...