Ο Λάμπρος Χ. Κασελούρης στο λίαν ενδιαφέρον βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» (Βʼ έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1980) αναφέρει ότι σε κάποιο χωριό ένας αγρότης οργώνοντας το χωράφι του βρήκε ένα αγγείο σφραγισμένο, το άνοιξε και έχυσε το υγρό περιεχόμένό του πάνω σε μία πέτρα, η οποία&#...