Ο Λάμπρος Χ. Κασελούρης στο λίαν ενδιαφέρον βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» (Βʼ έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1980) αναφέρει ότι σε κάποιο χωριό ένας αγρότης οργώνοντας το χωράφι του βρήκε ένα αγγείο σφραγισμένο, το άνοιξε και έχυσε το υγρό περιεχόμένό του πάνω σε μία πέτρα, η οποία… διαλύθηκε αμέσως! Γράφει ειδικότερα τα εξής : «Ερειπωμένοι τοίχοι υπάρχουν και στην Άνω Καλεντίνη, στην περιφέρεια Καστρί. Η τοποθεσία τους λέγεται από τους ντόπιους «Παλιοχώρια»… Στο ίδιο χωριό, ο Κων/νος Παπάς οργώνοντας το χωράφι του, στη τοποθεσία Σέση πριν από 25 χρόνια, έφερε στην επιφάνεια ένα δοχείο – πήλινο ασφαλώς – που περιείχε υγρό. Όπως μας είπε ο γραμματέας της κοινότητας Κων/νος Πλαστήρας, που μας έδωσε τις πληροφορίες, το υγρό περιεχόμενο του δοχείου το άδειασε από περιέργεια πάνω σε μία πέτρα η οποία διαλύθηκε αμέσως. Τι μπορεί να ήταν αυτό δεν γνωρίζουμε. Το θυμάται πάντως και το μολογάει και ο Γεώργιος Παπάς – γιος του Κων/νου – που ζει σήμερα».