Τον Ιούνιο του 1960 το Κορφοβούνι Άρτας βρισκόταν σε αναστάτωση εξαιτίας ενός μυστηριώδους και διαπεραστικού σφυρίγματος που ακουγόταν κάθε νύχτα σε όλη την περιφέρεια. Οι κάτοικοι πήγαν επανειλημμένα στον αγρό που ακουγόταν τα σφυρίγματα αλλά δεν κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν το μυστήριο. Το μόνο πο...