Τον Ιούνιο του 1960 το Κορφοβούνι Άρτας βρισκόταν σε αναστάτωση εξαιτίας ενός μυστηριώδους και διαπεραστικού σφυρίγματος που ακουγόταν κάθε νύχτα σε όλη την περιφέρεια. Οι κάτοικοι πήγαν επανειλημμένα στον αγρό που ακουγόταν τα σφυρίγματα αλλά δεν κατόρθωσαν να εξιχνιάσουν το μυστήριο. Το μόνο που αντελήφθησαν ήταν ένας μυστηριώδεις κυματισμός των φυτών της σίκαλης και υπέθεσαν ότι ήταν κρυμμένο εκεί κάποιο μεγαλόσωμο αγρίμι ή ερπετό. Οι χωρικοί ειδοποίησαν τον κοντινότερο σταθμό χωροφυλακής και ένοπλοι άντρες πυροβόλησαν πολλές φορές στη κατεύθυνση όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν το άγνωστο πλάσμα. Όμως οι πυροβολισμοί δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα αφού το ίδιο βράδυ το διαπεραστικό σφύριγμα ξανακούστηκε. Μερικοί χωροφύλακες διανυκτέρευσαν στο "στοιχειωμένο αγρό" αλλά δεν είδαν τίποτα (Εφημερίδα Ακρόπολη 16-6-1960)