Υπάρχει μια παράδοση που λέει, ότι κάποτε, στην περιοχή που λέγεται "Καστέλι" βασίλευε ο βασιλιάς Νέμπους. Αυτός ήταν πολύ πλούσιος και η βασίλισσά του είχε ένα μαλαματένιο αργαλειό με μαλαματένια χτένια. Όταν αργότερα η περιοχή κατακτήθηκε από άλλο βασιλιά οι κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγο...