Υπάρχει μια παράδοση που λέει, ότι κάποτε, στην περιοχή που λέγεται "Καστέλι" βασίλευε ο βασιλιάς Νέμπους. Αυτός ήταν πολύ πλούσιος και η βασίλισσά του είχε ένα μαλαματένιο αργαλειό με μαλαματένια χτένια. Όταν αργότερα η περιοχή κατακτήθηκε από άλλο βασιλιά οι κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγονταν ο αργαλειός της βασίλισσας και ότι τα πλούτη του βασιλιά και ο αργαλειός είναι ακόμα εκεί και τα φυλάει ένα χρυσό φίδι. Μια άλλη εκδοχή αυτής της παράδοσης είναι πως ο αργαλειός αυτός ανήκε στην μητέρα του Μ.Αλέξανδρου Κασσάνδρα και ότι τώρα βρίσκεται στο βουνό Καμήλα και τον φυλάει ένας δράκος. Υπάρχουν μαρτυρίες από τους παλιότερους, που λένε ότι έχουν δει το φίδι-δράκο που έχει κεφάλι βοδιού.