Αντιγράφω ένα απόσπασμα από το Συμπόσιο του Πλάτωνα 220 c-e ( Απόδοση Ι. Συκουτρή εκδ. Εστίας)ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ"Καί αυτά μεν σχετικώς με το ζήτημα τούτο, αξίζει όμως να ακούσετε το τι έκαμε καί ετράβηξεν αυτός ο αντρειωμένος κάποτε εκεί εις το μέτωπον.Συγκεντρωμένος δηλ...