Στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών. κατά την εβδομάδα της Διακαινησίμου κυρίως, αναφέρονται πομπικές περιφορές εικονισμάτων γύρω από το αγροτικό όριο των χωριών και το "ύψωμα" δέντρων. Τοποθετείται δηλαδή αντίδωρον μέσα σε οπή που ανοίγεται στον κορμό θαλερών δέντρων, που βρίσκονται σε Θέσεις αντίσ...