Κανένας από την Περαία να μας πει τι είναι αυτός ο κύκλος; Την πληροφορία την πήρα από το chat του http://ufotruth-gr.blogspot.gr/